SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth am ofalwyr?

Os ydych yn cynorthwyo rhywun sy'n cael ei asesu, byddwn yn cynnig Asesiad Gofalwr. Gallwn ofyn i Wasanaeth Gofalwyr Powys (PCS) gynnal yr asesiad drosom. Gall y PCS hefyd gynnig rhywfaint o wybodaeth a chymorth. Os oes angen cefnogaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol arnoch, bydd rheolwr gofal yn ysgrifennu Cynllun Gofal Personol ar eich cyfer, sy'n esbonio pa gymorth a gewch, a ph'un a fyddwn yn codi arnoch am hyn.

Pwy arall sy'n gallu helpu?

Mae gan y Terrence Higgins Trust lawer o brofiad o gynorthwyo pobl sy'n byw gydag HIV yng Nghymru.

Sefydlwyd menter newydd hefyd sy'n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr - sef Positive Action for Wales (PAW) - sy'n darparu gweithiwr amser llawn dynodedig i weithio ar gyfer pob un o brif ranbarthau Cymru. Maent yn cynnig cefnogaeth, help a chyngor am bethau fel iechyd rhywiol, addysg, cyfleoedd gwaith, hawliau lles a budd-daliadau, tai, mewnfudiad, cwnsela, mynediad at grantiau elusennol a sefydlu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid.

Yn ogystal â hyn, gallant gynnig hyfforddiant, cyngor ar adnoddau am ddim i bobl broffesiynol eraill sy'n gweithio gyda' phobl sy'n byw gyda HIV a gwasanaethau hyrwyddo iechyd ymysg yr unigolion a'r cymunedau sydd â'r risg uchaf o gael HIV.

Ffôn: 07824809779

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu