Help a Chefnogaeth

Efallai fod gennych deulu a ffrindiau a all eich helpu chi pan fyddwch yn dod adref, neu efallai y byddwch yn defnyddio gwasanaeth gwirfoddol (megis Gwasanaethau Cymorth Cymunedol /Gwasanaethau Dod Adref o'r Ysbyty).

Mae Nyrs Cyswllt Rhyddhau o'r Ysbyty sy'n cysylltu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion Powys gyda'r Ysbytai Cyffredinol Dosbarth sy'n gwasanaethu Powys. Gallwch ofyn i siarad â'r nyrsys hyn.

Lawrlwythwch fersiwn argraffadwy o'r rhestr wirio hon. [34KB]

Sut ydw i'n cael help?

Os oes angen Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol megis y gwasanaeth ail-alluogi, help gyda sgiliau byw bob dydd neu offer ac addasiadau i'ch cartref, yna bydd rhaid i ni ddod i'ch adnabod (i wneud asesiad) a chytuno ar Gynllun Gofal. Gellir gwneud hyn yn gyflym.

I ofyn am asesiad, gwirio pa mor gymwys ydych chi ac i weld costau, defnyddiwch y botwm isod:
 

Gofyn am asesiad

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu