Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolbarth Powys

Mid Powys

Dydd Llun 29 Gorffenaf

Pentre Farm CIC

Croesawu Cyfeillion Fferm dros yr Haf - dewch i gwrdd â'r anifeiliaid, cymryd rhan mewn crefft neu weithgaredd a chael hwyl gyda ffrindiau.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

  • Llyn Llandrindod, 10.30-12.30

Chwarae Blêr i blant bach dan 2 oed

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg

  • Ysgol Trefonnen 1:00-2:00pm

I gadw lle, cysylltwch â Victoria.morris@powys.gov.uk

Dydd Mawrth 30 Awst

Mynd am Dro'r Haf gyda Bygi

  • Llyn Llandrindod 10:00-11:00

Llwybr Stori'r Gruffalo

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg

  • Canopi Parc y Graig 1:00-2:30

I gadw lle, cysylltwch â Victoria.morris@powys.gov.uk

Dydd Gwener 2 Awst

Chawrae Measyfed

Adeiladu cuddfan, swigod, gwisgo i fyny, crefftau, chwarae esgus, gemau a llawer mwy! Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Dim angen archebu. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â admin@playradnor.org.uk. Ffôn 01597829440.

  • Promenâd y Gorllewin Llandrindod 10.00-12.00

Sesiwn Pêl-droed Supastrikers

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg 

Ysgol Trefonnnen

  • 2-3 oed at 9:45
  • 3-5oed at 10:45

I gadw lle, cysylltwch â Victoria.morris@powys.gov.uk

29 Gorffennaf - 1 Awst

Clwb Gwyliau Bwyd a Hwyl

  • Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01597 810288