Toglo gwelededd dewislen symudol

De Powys

South Powys

29 Gorffennaf - 2 Awst

Clwb Gwyliau Bwyd a Hwyl

  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Priordy - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01874 623549

Dydd Iau 1 Awst 2024

Sunflower Birth, Baby and Wellbeing

Ioga i blant rhwng 3 ac 8 oed (Rhaid i rieni/gofalwyr fod yn bresennol ar gyfer plant o dan 6 oed

Angen archebu: Archebwch eich Dosbarth Genedigaeth Blodyn Haul, Baban a Lles - Archebu drwy Bookwhen

  • Neuadd Gymunedol Maescar. Pontsenni 10.30am-11.30am

Freedom Leisure

Gallwch archebu han ner cae 3G am awr, yn rhad ac am ddim. Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01686 4128711 i archebu eich lle

  • Canolfan Chwaraeon Llanidloes 13:00-14:00

Dydd Gwener 2 Awst

Freedom Leisure

Brogod Bach Bownsio Castell dan 5 oed.  Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01874 623677 i archebu eich lle

  • Canolfan Hamdden Aberhonddu 10:00-12:00