Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolbarth Powys

Mid Powys

Dydd Llun 5 Awst

Chwarae Blêr i blant bach dan 2 oed

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg

  • Ysgol Trefonnen 1:00-2:00pm

I gadw lle, cysylltwch â Victoria.morris@powys.gov.uk

Dydd Mawrth 6 Awst

Freedom Leisure

Bownsio Castell dan 8 oed

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01982 552324 i archebu eich lle

  • Pwll Nofio a Chanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt, 10:00 - 12:00

Decrau'n Deg

Diwrnod chwarae o dan 5

  • Ysgol Trefonnen 10:00-12:30

Dydd Mercher 7 Awst:Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Freedom Leisure

Campfa Iau 11-15 oed,

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01982 552324 i archebu eich lle

  • Pwll Nofio a Chanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt 14:00 - 16:00

Pentre Farm CIC

Croesawu Cyfeillion Fferm dros yr Haf dewch i gwrdd â'r anifeiliaid, cymryd rhan mewn crefft neu weithgaredd a chael hwyl gyda ffrindiau.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

  • Y Glôb Y Gelli Gandryll, 10.30-12.30

Dydd Iau 8 Awst

Freedom Leisure

Aml-chwaraeon Iau

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01597 810355 i archebu eich lle

  • Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy 9.00-16:00

Freedom Leisure

Gymnasteg

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01544 260302 i archebu eich lle

  • Canolfan Hamdden Dwyrain Maesyfed, 13:00-15:00

5 - 8 Awst

Clwb Gwyliau Bwyd a Hwyl

  • Ysgol Trefonnen - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01597 822190
  • Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01597 810288