Toglo gwelededd dewislen symudol

De Powys

South Powys

Dydd Mawrth 6 Awst

Freedom Leisure

Campfa Iau 11-15 oed

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01874 623677 i archebu eich lle

  • Canolfan Hamdden Aberhonddu16:00-17:00

Dydd Mercher 7 Awst:Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Freedom Leisure

Campfa Iau 11-15 oed

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01639 844854 i archebu eich lle

  • Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais 14:00-15:00

Create Play

Sesiynau chwarae awyr agored rhad ac am ddim sy'n cynnig chwarae rhan rhydd, celf a chrefft, a swigod gyda byrbryd iach wedi'i goginio ar y tân.

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

  • Diwrnod Chwarae Pen y Bryn Ystradgynlais  - 11:00 - 15:00

Dydd Iau 8 Awst

Sunflower Birth, Baby and Wellbeing

Wild Child- Ysgol Goedwig - ar gyfer plant 0-8 oed, rhaid iddynt fod yn bresennol gydag oedolyn.

Angen archebu :Archebwch eich Dosbarth Genedigaeth Blodyn Haul, Baban a Lles - Archebu drwy Bookwhen

  • 'The Barn' ym Mrynich, Aberhonddu 10.30-11.30

Create Play

Sesiynau chwarae awyr agored rhad ac am ddim sy'n cynnig chwarae rhan rhydd, celf a chrefft, a swigod gyda byrbryd iach wedi'i goginio ar y tân.

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

  • Sesiwn Chwarae - Uplands Aberhonddu

Dydd Gwener 9 Awst

Sunflower Birth, Baby and Wellbeing

Wild Child- Ysgol Goedwig - ar gyfer plant 0-8 oed, rhaid iddynt fod yn bresennol gydag oedolyn.

Angen archebu :Archebwch eich Dosbarth Genedigaeth Blodyn Haul, Baban a Lles - Archebu drwy Bookwhen

  • Buckland Hill Field Bwlch, Crughywel 10.30-11.30

5 - 9 Awst

Clwb Gwyliau Bwyd a Hwyl

  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Priordy - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01874 623549

5 - 8 Awst

Clwb Gwyliau Bwyd a Hwyl

  • Ysgol Gynradd Golwg y Cwm - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01639 846070