Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolbarth Powys

Mid Powys

Dydd llun 19 Awst

Pentre Farm CIC

Croesawu Cyfeillion Fferm dros yr Haf dewch i gwrdd â'r anifeiliaid, cymryd rhan mewn crefft neu weithgaredd a chael hwyl gyda ffrindiau.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

 • Cae Dolwen, Llanwrtyd 10.30-12.30

Freedom Leisure

Sesiwn Hwyl Pêl-droed

Galwch heibio neu ffoniwch y ganolfan 01597 824249 i archebu eich lle

 • Canolfan Chwaraeon Llandrindod 11:00-13:00

Cwrdd ag Anifeiliaid

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg

 • Caban y Sgowtiaid 1:00-2:00pm

I gadw lle, cysylltwch â Victoria.morris@powys.gov.uk

Dydd Mawrth 20 Awst

Mynd am Dro'r Haf gyda Bygi

 • Llyn Llandrindod 10:00-11:00

Sesiwn taro heibio - Gwybodaeth Blynyddoedd Cynnar

 • Ysgol Trefonnen 1:00-3:00

Dydd Mercher 21 Awst

Pop-yp Crefft a Chwarae

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg

 • Ysgol Trefonnen 1:00-2:00pm

Dydd Iau 22 Awst

Create Play

Sesiynau chwarae awyr agored rhad ac am ddim sy'n cynnig chwarae rhan rhydd, celf a chrefft, a swigod gyda byrbryd iach wedi'i goginio ar y tân. Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

 • Sesiwn Chwarae, Y Groe Llanfair-ym-Muallt 10.00-12.00

Freedom Leisure

Campfa Iau 11-15 oed

Pop in or call the centre on 01547 529187 to book your place

 • Canolfan Chwaraeon Tref-y-Clawdd 11.00-12.00

Dydd Gwener 23 Awst

Create Play 

Sesiynau chwarae awyr agored rhad ac am ddim sy'n cynnig chwarae rhan rhydd, celf a chrefft, a swigod gyda byrbryd iach wedi'i goginio ar y tân. Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn. Dim angen archebu.

 • Diwrnod Chwarae, Create Play Llandrindod 10.00-14.00

Jac a'r Goeden Ffa Perfformiad unigryw

Oherwydd y cyllid, rhoddir blaenoriaeth i Deuluoedd Dechrau'n Deg

 • Amffitheatr, Llandrindod 11:00am

I gadw lle, cysylltwch â Victoria.morris@powys.gov.uk

19 - 22 Awst

Clwb Gwyliau Bwyd a Hwyl

 • Ysgol Trefonnen - Cysylltwch â'r ysgol am ragor o wybodaeth am y clwb: 01597 822190