Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Llwyddiant Her Ddarllen yr Haf

Image of a child with a book
7 Tachwedd 2017 

Image of a child with a bookYn ôl ffigurau sydd newydd eu cyhoeddi, fe wnaeth ymhell dros 1600 o blant rhwng 4 a 12 oed gymryd rhan yn her ddarllen yr haf eleni - i fyny ar y llynedd.

Eleni, cofrestrodd 1665 o blant ar yr her a drefnwyd gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Powys gyda chefnogaeth elusen genedlaethol BookTrust (Asiantaeth Ddarllen), gyda 1117 o blant yn cyflawni'r her.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Lyfrgelloedd:  "Mae'n wych clywed fod mwy o blant wedi cymryd rhan eleni yn her ddarllen yr haf na'r llynedd.  Roedd y thema 'Anifail-Ysbiwyr' yn hynod boblogaidd ac rwy'n siwr bod rhieni a phlant wedi  mwynhau treulio amser gyda'i gilydd yn datrys y cliwiau ac yn ennill eu sticeri, tystysgrifau a thocyn nofio am ddim i'r teulu."

Cynhaliwyd raffl fawr hefyd gyda gwobrau'n amrywio o docynnau teulu i wahanol leoliadau antur, citiau olion bysedd a llyfrau wedi'u harwyddo.

Ychwanegodd y Cynghorydd Powell: "Nod yr her yw annog ein plant i fwynhau darllen.  Trwy ddarllen maen nhw'n cael hwyl wrth roi hwb i'w sgiliau llythrennedd sydd yn aml yn mynd yn angof dros wyliau'r haf.  Rwy wrth fy modd bod ein hymdrechion i hyrwyddo'r her wedi llwyddo i ddenu mwy o blant eleni a does dim dwywaith y bydd wedi bod o les mawr i'r plant wrth fynd nôl i'r ysgol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu