Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Steve yn cymryd rôl newydd ar gyfer recriwtio gwirfoddolwyr

Image of Steve Woodward
7 Tachwedd 2017 

Image of Steve Woodward

Tasgau un o swyddogion newydd Archifau Cyngor Sir Powys fydd recriwtio mwy o wirfoddolwyr a chreu cysylltiadau cryfach â'r gymuned.

Mae gwasanaeth Archifau'r cyngor wedi penodi Steve Woodward yn Swyddog Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr a'r Gymuned, a bydd yn gweithio o'r ganolfan Archifau a Rheoli Gwybodaeth newydd yn Llandrindod.

Swydd 8 mis yw hon sy'n cael ei hariannu'n rhannol gan Pave Aways Ltd (y contractwr adeiladu a wnaeth y gwaith adeiladu ar y ganolfan newydd), Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys. 

Yn ôl y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio sy'n gyfrifol am Archifau: "Mae canolfan newydd Archifau Powys yn sicrhau dyfodol cynaliadwy i'n casgliadau hanesyddol, ond mae defnyddwyr a Chyngor Sir Powys am iddo gyflawni llawer mwy na hynna.

"Bydd recriwtio gwirfoddolwyr ac ymgysylltu â thrigolion a chymunedau lleol, a mesur sut ydyn nhw'n rhyngweithio ac yn defnyddio'r archifau'n cael ei ystyried gan bawb i fod yn fesur arwyddocaol o ba mor llwyddiannus fu'r prosiect hwn."

Mae gan Steve brofiad helaeth o weithio â gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, yn amrywio o weithio â phlant a theuluoedd yn Nwyrain Llundain, ffoaduriaid Lladin Americanaidd, Shelter ym Mryste ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Herbert yn Coventry.

Dros y misoedd nesaf bydd yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn hyrwyddo gwasanaeth Archifau Powys ac i annog mwy o bobl i ddod i weld y cyfleusterau newydd yn Uned 29 Ffordd y Ddôl.  Bydd y tîm Archifau hefyd yn hysbysebu am wirfoddolwyr ac yn gofyn i unrhyw un sydd â diddordeb i gysylltu trwy'r dudalen Facebook ar Powys Archives/Archifdy Powys neu alw 01597 826088.

Ychwanegodd Steve Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr Pave Aways Ltd: "Mae'n bleser cael gorffen prosiect adeilad Archifau Cyngor Sir Powys ar amser ac o fewn y gyllideb.  Mae ein prosiectau adeiladu bob amser yn cynnwys elfen o weithio gyda'r gymuned ac fel arfer rydym yn cyflogi crefftwyr lleol neu'n defnyddio cwmnïau lleol ar gyfer y deunydd a'r gwasanaethau.  Yn ogystal â hynny, mae'n braf gallu defnyddio rhan o'r nawdd cyfalaf i ariannu Swyddog dros dro i weithio â gwirfoddolwyr a'r gymuned."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu