SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwirfoddolwyr yn gweithio ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl

Image of volunteers working
7 Tachweddd 2017 

Image of volunteers working

Mae sawl cymuned yng ngogledd Powys yn dechrau gweld y rhwydwaith hawliau tramwy'n gwella, diolch i brosiect llawr gwlad dan arweiniad gwirfoddolwyr lleol.

Mae tîm bychan o wirfoddolwyr sy'n rhan o Grwp Clwstwr Gwledig Dyffryn Maldwyn, wedi dechrau cynnal a chadw'r hawliau tramwy lleol ar ôl derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch gan Gyngor Sir Powys. 

Bwriad y prosiect llawr gwlad yw galluogi cymunedau i fwrw ati i reoli mynediad i gefn gwlad lleol ac i gymryd perchnogaeth o'r rhwydwaith hawliau tramwy.  Mae'r grwp clwstwr yn cynnwys ardaloedd cynghorau cymuned Abermiwl, Aberriw, Dolfor, Ffordun, Ceri, Tre'r-llai, Llandysul, Sarn a Threlystan a Chyngor Tref Trefaldwyn.

Roedd gwaith cyntaf y grwp yn canolbwyntio ar lwybrau a ddefnyddiwyd gan wyl Gerdded Maldwyn gan gynnwys adfer pompren a chlirio tyfiant a chodi arwyddion mewn sawl man.

Erbyn hyn bydd rhai o'r llwybrau a ddefnyddiwyd gan wyl Gerdded Maldwyn yn sail i gyfres o deithiau cerdded a fydd yn cael eu cyhoeddi mewn llyfrynnau ac ar-lein, a'r gobaith y bydd hyn yn fodel i gymunedau cyfagos.

Dywedodd Jill Kibble, Cadeirydd Croeso Cerddwyr Maldwyn ac Is-gadeirydd Grwp Clwstwr Gwledig Dyffryn Maldwyn: "Mae ein hawydd i reoli llwybrau cerdded a llwybrau ceffyl lleol yn dechrau dwyn ffrwyth.  Rydym eisoes wedi trefnu diwrnod cynefino arall i wirfoddolwyr gan fod nifer o bobl wedi sôn eu bod am helpu a gwneud gwahaniaeth go iawn.

"Gyda llwyddiant Gwyl Gerdded Maldwyn tu cefn i ni, byddwn yn canolbwyntio ar lwybrau yn ardal Ceri.  Yn ôl yr arolygon cyntaf, mae 'na waith cynnal a chadw i'w wneud er mwyn codi safonau'r llwybrau hyn gan fod nifer o gamfeydd wedi dod i ddiwedd eu hoes."

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae'r prosiect gwych hwn yn dechrau gwneud gwahaniaeth go iawn i'r rhwydwaith hawliau tramwy yn y rhan hon o'r sir.  Mae gwaith y timoedd gwirfoddolwyr yn hanfodol i sicrhau bod y llwybrau poblogaidd yn parhau'n ddiogel i'w defnyddio gan ddod yn werthfawr tu hwnt i'r gymuned."

Os hoffech gymryd rhan neu am wybod mwy, cysylltwch â Phil Johnson, y Swyddog Cyflwyno gan y Gymuned, ar phil.johnson@powys.gov.uk neu ar 07779 989967 neu siaradwch â'ch Cynghorydd Cymuned.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu