SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trigolion yn cael dweud eu dweud ar fynwent newydd

Image of Machynlleth Cemetery
10 Tachwedd 2017 

Image of Machynlleth Cemetery

Mae trigolion sy'n byw ym Machynlleth ac o'i gwmpas yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am yr angen am fynwent newydd yn y dref.

Dim ond capasiti am ddwy flynedd arall sydd gan Fynwent Machynlleth, sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Powys, cyn y bydd rhaid ei chau ar gyfer lleoedd claddu newydd.  Felly, mae'r cyngor am gael barn trigolion am sut a beth ddylai'r cyngor ei wneud i fynd i'r afael â hyn.

Bydd y cyngor ym Machynlleth, ddydd Mercher, 29 Tachwedd i ofyn am farn trigolion ar yr angen am fynwent newydd.  O 10am i 1pm, bydd stondin farchnad gan y cyngor i sgwrsio â phobl sy'n siopa ar ddiwrnod marchnad, ac yna rhwng 2 - 6.30pm bydd y cyngor yn y Plas, yn ystafell John Edwards ar gyfer sesiwn galw heibio yn y prynhawn.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am fynwentydd: "Mae'r fynwent Fictoraidd ym Machynlleth bron yn llawn gyda dim ond lleoedd claddu ar ôl am ddwy flynedd arall yn unig.

"Rydym eisoes wedi gwneud rhywfaint o waith ymchwil cychwynnol ac wedi dod o hyd i ddau safle posibl yn y dref - tir ry'n ni'n berchen arno yn yr ysgol gynradd a thir yng nghefn y Plas sy'n eiddo i Gyngor Tref Machynlleth.

"Fodd bynnag, cyn i ni symud ymlaen ymhellach, ry'n ni am gael barn trigolion sy'n byw ym Machynlleth ac o'i gwmpas.  Bydd y sylwadau y byddwn yn eu casglu yn llywio ein ffordd o ddelio â hyn ond mae nifer o gamau i'w cymryd felly nid oes unrhyw beth yn sicr ar hyn o bryd."

Dywedodd Tony Jones, Maer Machynlleth: "Mae Cyngor Tref Machynlleth yn gefnogol o  ymdrechion y cyngor sir i fynd i'r afael â'r broblem o'r lleoedd cyfyngedig ym mynwent y dref.  Byddwn yn annog trigolion sy'n byw ym Machynlleth ac o'i gwmpas i roi eu barn i Gyngor Sir Powys ar y mater pwysig hwn."

Bydd arolwg ar-lein a manylion ar yr opsiynau a'r cynigion ar gyfer safleoedd posibl yn y dref ar gael o ddydd Mercher, 29 Tachwedd yn www.powys.gov.uk a thrwy glicio ar Arolwg Mynwent Machynlleth.  Bydd ffolder gyda mapiau ac arolygon papur hefyd ar gael yn y Plas a llyfrgell y dref.

Dyddiadau cau ar gyfer sylwadau fydd dydd Sul, 31 Rhagfyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu