SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cartref gofal i gau yn Llandrindod

Image of an older couple
13 Tachwedd 2017 

Image of an older couple

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn hysbysiad ffurfiol gan Hafal Crossroads y bydd  Cartref Gofal Preswyl Fronheulog, Llandrindod sydd ym mherchnogaeth breifat yn cau.

Mae'r cyngor wedi bod yn cydweithio'n agos â Hafal Crossroads dros y misoedd diwethaf i'w cefnogi i geisio canfod ateb ariannol i gadw'r cartref gofal ar agor.

Ar hyn o bryd, mae 16 o bobl hyn yn byw yn y cartref, ac mae yna le i uchafswm o 25 o welyau.

Mae perchnogion y cartref wedi bod yn gweithio'n galed i ddod o hyd i gyllid i wneud gwaith atgyweirio hanfodol i'r eiddo, ond mae eu hymdrechion wedi bod yn aflwyddiannus gan olygu nad oes unrhyw ddewis arall ond i gau a darparu trefniadau eraill ar gyfer y trigolion.

Dywedodd y Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol i Oedolion; "Mae'r penderfyniad i gau Fronheulog yn siom enfawr i drigolion a staff y cartref, ond ein prif flaenoriaeth yw sicrhau bod trigolion yn dod o hyd i lety arall yn agos at eu teuluoedd neu ffrindiau ym Mhowys, gyda chyn lleied o drafferth â phosibl.

"Rydym wedi bod yn cefnogi Hafal Crossroads i ddod o hyd i ffyrdd eraill o ariannu'r gwaith atgyweirio, ond mae hyn wedi bod yn aflwyddiannus ac mae perchnogion y cartref wedi gwneud y penderfyniad i gau.

"Ein blaenoriaeth yw lles y trigolion yn ystod y cyfnod anodd hwn, a bydd staff o Hafal Crossroads a'r cyngor yn gwneud popeth y gallant i sicrhau bod y trosglwyddiad i lety arall mor ddidrafferth â phosib. Bydd staff gofal cymdeithasol a sefydliadau partner wrth law i roi cyngor a chefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu