Lleoliad newydd ar gyfer marchnad Llandrindod

Image of Llandrindod Wells market
13 Tachwedd 2017 

Image of Llandrindod Wells market

Mae wedi cael ei gadarnhau bod marchnad breifat yng nghanol Powys wedi symud i faes parcio sy'n eiddo i'r cyngor sir.

Symudodd farchnad breifat yn Llandrindod i faes parcio Stryd Fawr Cyngor Sir Powys ddydd Gwener diwethaf, 10 Tachwedd.  Roedd y farchnad wedi cael  rhybudd i i adael ei lleoliad presennol gan dirfeddianwyr y lleoliad yn Hen Iard yr Orsaf.

Mae'r cyngor wedi camu i mewn i helpu'r farchnad a'i fasnachwyr a darparu lleoliad arall.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y farchnad ddydd Gwener i Landrindod ac roeddwn am gynnig lleoliad arall ar unwaith i sicrhau bod y busnesau'n gallu rhedeg fel arfer.  Mae'r cabinet newydd yma'n hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn ac mae hyn wedi bod yn enghraifft dda o sut y gall cyngor sir a chyngor tref gydweithio er budd ein trigolion.

"Byddwn yn parhau i gadw mewn cysylltiad agos â Chyngor Tref Llandrindod a masnachwyr y farchnad am y trefniadau tymor hir ac rydym yn barod i helpu unrhyw farchnad gymunedol ar unrhyw bryd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu