Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Tenantiaid Cyngor ledled Powys yn ennill gwobrau i gydnabod eu doniau yn yr ardd

Image of garden competition prizewinners
14 Tachwedd 2017 

Image of garden competition prizewinners

Mae cystadleuaeth arddio flynyddol Cyngor Sir Powys yn parhau i ddenu garddwyr o safon a doedd eleni ddim yn eithriad. Digwyddodd y beirniadu ddiwedd yr haf a rhoddwyd y gwobrau fis diwethaf.

Rhoddwyd gwobrau Powys i Mr a Mrs Wall, Llanelwedd am yr Ardd Orau ac i Mr a Mrs Watkins, Sarn am y wobr Gardd Orau i Bobl Hyn. Y Berllan, Llangedwyn enillodd y wobr ar gyfer yr Ystad o Dai Gorau a Chlos Ciliau gipiodd y Stad o Dai Gorau i Bobl Hyn.

Enillodd Mr W.R.G. Morgan o Bengeulan, Llanidloes y wobr ar gyfer yr Ardd Lysiau Orau ym Mhowys tra roedd Mr Cox, Aberhonddu'n fuddugol yn y dosbarth Basgedi Crog neu Botiau Gorau ym Mhowys.

Hefyd dyfarnwyd gwobrau sir i'r canlynol:

Yr Ardd Orau - Ms K Willson, Y Gelli Gandryll (Sir Frycheiniog); Mr R Drayton, Trefaldwyn (Sir Drefaldwyn); Mr a Mrs R.N. Wall, Llanelwedd (Sir Faesyfed).

Gardd Orau i Bobl Hyn - Mr a Mrs A. Jones, Canol Pentre, Tal-y-bont ar Wysg (Sir Frycheiniog); Mr a Mrs L Watkins, Sarn (Sir Drefaldwyn); Mr W Kirkham, Llanandras (Sir Faesyfed).

Ystad o Dai ar ei Orau - Y Berllan, Llangedwyn (Sir Drefaldwyn); Glandorddu, Llanbister (Sir Faesyfed).

Ystad o Dai ar ei Orau i Bobl Hyn - Clos Ciliau, Llangatwg (Sir Frycheiniog); Clos y Felin, Y Drenewydd (Sir Drefaldwyn); Ystad y Castell, Cleirwy (Sir Faesyfed).

Gardd Lysiau Orau - Mr G. Childe, Pendre, Llanfair-ym-Muallt (Sir Frycheiniog); Mr W.R.G. Morgan, Pengeulan, Llanidloes (Sir Drefaldwyn), Mrs H. Davies, Ystad y Castell, Cleirwy (Sir Faesyfed).

Basgedi Crog neu Botiau Gorau - Mr P Cox, Aberhonddu (Sir Frycheiniog); Mr R Allsopp, Y Drenewydd (Sir Drefaldwyn); Mrs M.J. Marpole, Green Gardens, Rhaeadr Gwy (Sir Faesyfed).

Gardd Orau ar gyfer Gwenyn - Yr enillwyr eleni oedd Ms S. Dutfield, Clos Ciliau, Llangatwg (Sir Frycheiniog); Mrs A Hughes, Llansantffraid (Sir Drefaldwyn); a Ms T. Sharp, Fronhir, Tref-y-clawdd (Sir Faesyfed).

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Tai: "Hoffwn i longyfarch pawb a enillodd gwobrau a diolch i'r rhai hynny a enwebodd eraill gan helpu i wneud y gystadleuaeth eleni'n llwyddiant ysgubol.

"Roedd y beirniadu anodd dros ben eleni oherwydd safon uchel y gerddi. Mae llawer o denantiaid wedi gweithio'n galed a dygn ar eu gerddi. Mae'r gystadleuaeth wedi cydnabod ffrwyth eu llafur."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu