SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Buddsoddiad Tai

Image of council housing
14 Tachwedd 2017 

Image of council housing

Clywodd y cabinet y bydd dros £6m yn cael ei wario gyda chwmnïau Powys fel rhan o gynlluniau gwella stoc dai'r cyngor sir.

Mae'r cyngor wedi buddsoddi dros £47m ers 2013 fel rhan o'i ymgyrch i gwrdd â Safonau Ansawdd Tai Cymru gan osod 11,000 o elfennau newydd yn nhai'r sir yn cynnwys ceginau, systemau gwresogi, drysau, ffenestri a thoeon.

Meddai'r Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Tai; "Mae'r buddsoddiad yn stoc dai'r cyngor yn newyddion da i drigolion y sir ond hefyd mae'n rhan bwysig o economi gyffredinol y sir gan greu a chynnal swyddi ar gyfer crefftwyr lleol.

"Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf rhoddwyd 97 y cant o gontractau i gwmnïau yng Nghymru gyda 19 y cant yn mynd i gwmnïau ym Mhowys.  Yn ystod y broses dendro ddiweddaraf aeth 100 y cant o'r gwaith i gwmnïau yng Nghymru a 40 y cant - gwerth £6.4m - i gwmnïau o Bowys.

"Roedd y cyngor wedi gobeithio gorffen y gwaith Safonau Ansawdd Tai Cymru erbyn mis Mawrth y flwyddyn nesaf ond roedd rhaid ymestyn y dyddiad tan ddiwedd 2018 oherwydd newid yn y ffordd rydym yn caffael contractau.  Mae'r oedi'n anffodus yn enwedig ar gyfer y rheiny sy'n disgwyl am y gwelliannau i'w heiddo ond rydym yn disgwyl y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau dwy flynedd o flaen targedau Llywodraeth Cymru. 

"Hefyd, yn ogystal â'r gwaith buddsoddi Safonau Ansawdd Tai Cymru mae'r cyngor sir yn bwriadu gwario tua £3.7m y flwyddyn i ariannu gwaith atgyweirio mawr o fewn ein stoc dai," ychwanegodd.

Cymeradwyodd y cabinet, ddydd Mawrth (7 Tachwedd) y cynlluniau i ymestyn y rhaglen Safonau Ansawdd Tai Cymru tan ddiwedd 2018. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu