Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Hay & Brecon Farmers Cyf yn y llys dros dorri rheolau iechyd a diogelwch

Translation Required:

Image of a fork lift
14 Tachwedd 2017 

Image of a fork lift

Mae cwmni amaethyddol a leolir ym Mhowys a gyflwynodd eu gweithwyr a'u cwsmeriaid i beryglon trwy beidio â gweithredu tryciau fforch godi yn ddiogel, wedi cael ei erlyn gan y cyngor sir.

Cafodd Hay & Brecon Farmers Cyf ei erlyn gan dîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys wedi i archwiliad ddarganfod eu bod wedi torri rheoliadau iechyd a diogelwch.

Ar ddydd Mercher, 8 Tachwedd, clywodd Llys yr Ynadon Llandrindod fod swyddogion iechyd yr amgylchedd wedi dechrau archwiliad ym mis Hydref 2015 yn dilyn damwain i weithiwr gyda thryc fforch godi yn siop a storfa Hay & Brecon Farmers Cyf, Aberhonddu.

Dywedwyd wrth y llys fod yr archwiliad wedi datgelu fod Hay & Brecon Farmers Cyf, wedi methu â threfnu llwybrau traffig yn y fath ffordd fel y gallai cerddwyr oedd yn cynnwys gweithwyr ac aelodau'r cyhoedd gylchredu mewn dull diogel.

Cafodd y tryciau fforch godi eu gweithredu yn yr un ardal â phobl heb wahanu amser, nodweddion ffisegol, cyfeiriad y llif na ffiniau oedd yn cyflwyno pobl i beryglon i'w hiechyd a'u diogelwch.

Ar adeg yr archwiliad cychwynnol ac yn groes i ddogfennau asesiadau risg y cwmni ei hunan, roedd swyddogion iechyd yr amgylchedd wedi tystio i ddiffyg rheolaeth dros iechyd a diogelwch yn y gweithle gan gynnwys:

• Tryciau fforch godi yn cael eu gyrru gan weithredwyr nad oedd yn gwisgo'r gwregysau diogelwch a ddarparwyd;
• Allweddi yn cael eu gadael yn systemau tanio tryciau heb griwiau gweithwyr, gan ganiatáu i unrhyw neidio arnynt a'u gyrru;
• Methiant i wahanu llwybrau traffig cerbydau a cherddwyr, ac roedd gweithwyr yn gyrru'n rhy gyflym y tu mewn i'r warws, gan gyflwyno pobl (gweithwyr, aelodau'r cyhoedd a swyddogion awdurdodedig) i beryglon i'w hiechyd a'u diogelwch.

Yn y llys, pleidiodd Hay & Brecon Farmers Cyf yn euog i dorri Rheoliad 17 o Reoliadau'r Gweithle (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1992 a Rheoliad 5 o Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1999.

Gan ddedfrydu Hay & Brecon Farmers Cyf, cyflwynodd y llys ddirwy o £3,500 iddynt am bob achos o dorri rheolau, wedi'i ostwng i £5,000 oherwydd iddynt gyflwyno ple cynnar. Cyflwynodd y llys dâl ychwanegol o £170 i'r dioddefwr a'u gorchymyn i dalu costau erlyn o £2000, gan arwain at ddirwy a chyfanswm costau o £9,170.

Dywedodd y Cyng. Jonathan Wilkinson, Aelod o'r Cabinet dros Faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae gan Hay & Brecon Farmers Cyf ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau fod eu gweithwyr a'u cwsmeriaid yn parhau'n ddiogel. Dylai'r achos hwn fod yn rhybudd i gwmnïau sy'n canfod eu hunain yn y llys os na fyddant yn cymryd eu cyfrifoldebau iechyd a diogelwch o ddifrif."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu