SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhoi'r golau gwyrdd i gynlluniau prentisiaethau

Image of Councillor Rosemarie Harris
16t Tachwedd 2017 

Image of Councillor Rosemarie Harris

Bydd cyfleoedd newydd am waith i bobl ifanc ar gael yn awr yn dilyn lansio cynllun prentisiaethau newydd Cyngor Sir Powys mewn digwyddiad yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Wyeside yn Llanfair-ym-Muallt.

Am nifer o flynyddoedd, mae'r cyngor wedi cynnig prentisiaethau tymor penodol ac erbyn hyn, mae wedi lansio prentisiaethau newydd sydd wedi'u graddio i yrfaoedd. Credir mai Powys yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i wneud hyn.

Mae prentisiaethau sydd wedi'u graddio i yrfaoedd yn cael eu pennu dros gyfnod o amser a gytunir gyda chyflogau cyfrannol. Wrth gwblhau'r brentisiaeth, mae unigolion yn derbyn swydd barhaol ar gyflog llawn. Mae hyn yn cyferbynnu gyda'r prentisiaethau tymor penodedig sy'n cael eu cynnig am gyfnod penodol o amser ond heb sicrwydd y bydd cyflogaeth barhaol addas yn cael ei chynnig. Bydd cynlluniau graddedigion a gweithwyr dan hyfforddiant ar gynnig hefyd. 

Dywedodd y Cyng. James Evans, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros faterion Adnoddau Dynol: "Rydym yn falch o allu cynnig yr ystod hon o gynlluniau prentisiaethau. Mae'n atgyfnerthu dysgu a sgiliau i bobl ifanc ac yn helpu i ddatblygu economi bywiog fel rhan o weledigaeth 2025 y Cabinet."

Yn y digwyddiad, fe lansiodd y Cyngor ffilm fer hefyd a fydd yn cael ei defnyddio fel rhan o ymgyrch recriwtio i ddenu gweithwyr proffesiynol newydd i'r sefydliad ynghyd â phwysleisio Powys fel lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Dywedodd y Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydym yn gwybod pa mor brydferth yw'r sir yr ydym yn byw ynddi ond mae'n bwysig rhannu hyn gyda gweithwyr posibl na fyddant, efallai, yn sylweddoli hyn. Wedi gwylio'r ffilm hon, fodd bynnag, ni fydd ganddynt unrhyw amheuon fod Powys yn lle gwych i fyw, gweithio a chwarae ynddo."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu