1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Cam-drin Oedolion - cadw'ch hun yn ddiogel.

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio, neu'n ofni y gallwch chi, rhowch wybod i rywun y gallwch ymddiried ynddo.  Gall fod yn weithiwr cymdeithasol, yn Feddyg Teulu neu rywun sy'n gofalu amdanoch.  Gall hefyd fod yn ffrind neu'n berthynas agos.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu