SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffoaduriaid o Syria yn derbyn hyfforddiant diogelwch ar y ffordd

Image of road safety training
20 Tachwedd 2017 

Image of road safety training

Mae grwp o ffoaduriaid o Syria wedi derbyn hyfforddiant seiclo diolch i ddau sefydliad yn y sector cyhoeddus.

Ar ddiwedd Hydref, darparodd Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys hyfforddiant seiclo i 18 ffoadur o Syria sy'n byw yn y Drenewydd.

Bu'r grwp, oedd yn amrywio mewn oedran o saith mlwydd oed i 56, yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant a gynhaliwyd yng Nghampws NPTC y Drenewydd.  Trefnwyd yr hyfforddiant ar ôl i aelodau o'r grwp ofyn am help gyda rheolau'r ffordd fawr wrth seiclo.

Meddai'r Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Yn sicr, roedd hi'n dasg go anodd i'r ffoaduriaid o Syria sydd nawr yn byw yn y Drenewydd i geisio seiclo a theithio ar hyd ein ffyrdd pan nad oedd ganddyn nhw unrhyw brofiad o gwbl.

"Mae'r hyfforddiant wedi rhoi sgiliau allweddol iddyn nhw fod yn seiclwyr mwy diogel pan fyddant ar y ffordd yn ogystal â dysgu cyngor gwerthfawr ar ddiogelwch ar y ffyrdd.

"Rwy'n falch iawn bod ein swyddogion diogelwch ar y ffyrdd a swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn cydweithio i gadw pob aelod o'n cymunedau'n ddiogel pan fyddant yn defnyddio ein ffyrdd."

Mae'r grwp o ffoaduriaid o Syria a gymerodd ran yn yr hyfforddiant seiclo yn rhan o'r chwe theulu a ailsefydlwyd yn y Drenewydd fel rhan o raglen adsefydlu pobl ddiamddiffyn Syria yn gynharach eleni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu