SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Annog gyrwyr i barcio'n gywir

Image of parked cars
20 Tachwedd 2017 

Image of parked cars

Mae'r cyngor sir yn annog gyrwyr sy'n parcio ar ddwy stryd yng ngogledd Powys i beidio creu niwsans wrth barcio.

Mae Cyngor Sir Powys yn anfon neges i yrwyr difeddwl sydd wedi bod yn parcio'n chwit chwat ac yn achosi problemau i gerddwyr a gyrwyr eraill ar Heol y Bryn a Crescent Street yn Y Drenewydd.

Yn ystod cyfarfod cyhoeddus yn ddiweddar, mynegodd drigolion bryderon fod ceir yn parcio'n rhy agos at gyffyrdd a hefyd yn parcio ar balmentydd.

Ond nawr mae'r cyngor yn gofyn i bobl fod yn fwy gofalus wrth barcio.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae gadael cerbyd ar balmant yn achosi problemau go iawn i'n trigolion hyn a'r rhai sy'n rhannol ddall neu'n llai ystwyth.  Mae parcio'n rhy agos at gyffyrdd yn achosi problemau i yrwyr eraill gan nad ydyn nhw'n gallu gweld yn glir.

"Mae trigolion yn y rhan hon o'r Drenewydd wedi mynegi pryderon ac rwy'n annog gyrwyr i fod yn fwy gofalus wrth barcio.

"Byddwn yn gweithio â Heddlu Dyfed Powys i weithio gyda thrigolion a gyrwyr i edrych sut allwn ni fynd i'r afael â'r broblem yn y rhan hon o'r Drenewydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu