SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth i bobl Powys 54 oed a hyn

Image of a lady holding bedding
20 Tachwedd 2017 

Image of a lady holding beddingMae cynllun newydd cyffrous a lansiwyd i helpu pobl dros 54 oed i fynd yn ôl i'r gwaith yn llwyddiant mawr yn barod.

Mae Gweithffyrdd+ Powys yn cynnig cymorth unigol a phwrpasol am ddim i helpu pobl i oresgyn pethau sy'n eu rhwystro rhag mynd yn ôl i weithio. Gallai hyn gynnwys: mentora, magu hyder, cymorth anffurfiol i chwilio am waith ar-lein neu drwy ddulliau traddodiadol, sgiliau cyfweliad, help gydag ysgrifennu CV, cael hyd i leoliadau gwaith ar brawf, hyfforddi neu gyngor ar sut i sefydlu busnes.

Cyngor Sir Powys a Prime Cymru sy'n darparu'r prosiect ac mae'n cael ei gyllido gan arian Ewrop.

Mae'r cynllun yn agored i unigolion ar draws Powys sy'n 54 oed a hyn nad ydynt yn gweithio. Mae wedi cefnogi pobl fel Lesley sy'n 62 oed o Aberhonddu'n ar eu taith yn ôl i'r gwaith.

Buodd Lesley'n gweithio fel nyrs am ddeunaw mlynedd cyn sefydlu eu llety preswyl ei hun ar gyfer pobl gydag ymddygiad heriol ac anawsterau dysgu. Roedd y busnes yn llwyddiannus dros ben ond roedd rhaid i Lesley roi'r gorau iddi oherwydd afiechyd. Yna, ar ôl nifer o argyfyngau personol a theuluol cafodd ei hun yn ddi-waith am beth amser.

Trwy brosiect Gweithffyrdd+ Powys cafodd Lesley gyfarfodydd un i un ac ymuno â sesiynau grwp. Dywedodd bod y cyfuniad hwn wedi rhoi "llawer o gefnogaeth ymarferol ac emosiynol" iddi ac roedd y cymorth yn "wych". Dywedodd Lesley hefyd: "Mae'n helpu i fagu hyder rhywun ac i'ch atgoffa nad yw bywyd drosodd oherwydd eich bod wedi cyrraedd rhyw oedran arbennig".

Gyda chefnogaeth PRIME Cymru fe lwyddodd Lesley i gael lleoliad gwaith prawf fel gwraig cadw ty mewn gwesty lleol. Cynigiodd y gwesty swydd ran amser iddi o fewn wythnos.

Dywedodd Lesley: "Roedd eisiau rhywbeth lleol arna' i, swydd fyddai'n rhoi cyfle i mi ennill digon o arian a gwneud i mi deimlo'n rhan o dîm eto. Mae'r gwaith yn ddelfrydol i mi ac rwyf wrth fy modd!"

Os hoffech chi, neu rywun arall rydych chi'n ei adnabod, elwa ar y gefnogaeth hon ewch i'r tudalen Gweithffyrdd+ Powys ar Facebook neu cysylltwch â PRIME Cymru ar 01550 721813.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu