Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Buddsoddiad yn Ysgol Cedewain

Money
21 Tachwedd 2017 

Money

Mae sicrhau campws arloesol diweddaraf yn lle Ysgol Cedewain yn y Drenewydd yn flaenoriaeth i'r rhaglen newydd ar gyfer ysgolion y 21ain ganrif yng Nghyngor Sir Powys.  

Mae darparu adeilad newydd yn lle'r hen gyfleuster yn Lôn y Blanhigfa yn y Drenewydd yn elfen allweddol yng nghais y cyngor am £113 miliwn dan raglen cyllido ysgolion diweddaraf Llywodraeth Cymru. Byddai hon yn cael ei chyllido ar y cyd gan y cyngor a'r llywodraeth.

Cafodd oddeutu £40m ei gynnwys yn y rhaglen i Ysgol Cedewain, gan gadarnhau ymrwymiad y cyngor sir i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd i ddisgyblion mwyaf agored i niwed ym Mhowys. 

Mae Ysgol Cedewain yn cynnwys 110 i ddisgyblion rhwng dau ac 19 oed sydd ag amrywiaeth o anghenion addysgu sy'n gofyn am addysgu arbenigol, cyfleusterau a chyfarpar ategol. Mynegwyd pryder o weld cyflwr adeiladau'r ysgol bresennol, a'r angen am fuddsoddiad i ddarparu cyfleusterau i'r plant agored i niwed.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Ysgolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander; "Mae cyllid oddi wrth raglen Llywodraeth Cymru ar gael o Ebrill 2019 hyd 2024, felly ry'n ni am i'r cynllun hwn fod yn barod i fynd cyn gynted â phosibl yn 2019.

Mae cymeradwyaeth o'r rhaglen gan Ysgrifennydd Addysg Cabinet Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, yn golygu bod modd i'r cyngor wneud cynnydd gyda'r cynllun, gan adeiladu ar y gwaith dichonolrwydd cynnar sydd eisoes ar y gweill.

Bydd y gwaith yn cynnwys cydweithio'n agos gyda chymuned yr ysgol a rhanddeiliaid eraill yn yr ardal i lunio'r achos busnes a datblygu manylion y cynllun, gan gynnwys y gofynion dylunio, adnabod yr angen am unrhyw gyfleusterau aml-asiantaeth a chymunedol, a'r gwir amserlenni adeiladu.  

Ychwanegodd Mr Graham Owen, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Cedewain: "Yn dilyn blynyddoedd lawer o ymgyrchu i gael ysgol newydd oherwydd cyflwr echrydus yr adeiladau presennol, mae'r Corff Llywodraethu'n falch dros ben fod Cyngor Sir Powys yn bwriadu darparu ysgol newydd a chyfleusterau llawer gwell i rai o'r disgyblion mwyaf agored i niwed ym Mhowys.

"Mae'r Corff Llywodraethu'n gobeithio y bydd y gwaith adeiladu'r ysgol newydd yn dechrau cyn gynted â phosibl i liniaru'r sefyllfa anodd iawn o ran seilwaith yr ysgol bresennol. Hoffai'r Corff Llywodraethu hefyd dalu teyrnged i'r safon uchel o ofal ac addysg y mae staff Ysgol Cedewain yn ei darparu mewn amgylchiadau anodd iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu