1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Angen gwirfoddolwyr i helpu arolygu llwybrau cerdded

Image cynrychioli Angen gwirfoddolwyr i helpu arolygu llwybrau cerdded
21 Tachwedd 2017 

Image of the view across the Dyfi Valley

Bydd Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys yn gwneud arolwg o lwybrau cyhoeddus yn Nyffryn Dyfi'n fuan. Hoffen nhw glywed gan wirfoddolwyr a fyddai'n hoffi helpu gyda'r gwaith arolygu hwn.

Tair blynedd yn ôl gorffennodd Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor a Chyfoeth Naturiol Cymru'r gwaith o agor llwybrau cerdded yn Nyffryn Dyfi fel rhan o brosiect 'Darganfod Dyfi'. Roedd y gwaith hwn yn troi o amgylch ardal Machynlleth ac yn cynnwys rhannau o Geredigion a Gwynedd.

Mae pum taith cerdded ym Mhowys, yn amrywio o lwybrau sy'n llai na phedair milltir i rai hyd at saith milltir. Mae pedair taith gron ger Derwenlas, Ceinws, Llanwrin a Chanolfan y Dechnoleg Amgen. Mae'r pumed llwybr yn ymdroelli drwy'r wlad o Fachynlleth i Brosiect Gweilch Dyfi lle mae'n mynd ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru sy'n mynd trwy Bowys.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae pob un o'r teithiau cerdded hyn yn dilyn cefn gwlad amrywiol Dyffryn Dyfi a'r ucheldiroedd cyfagos. Maen nhw'n mynd heibio i goetir, coedwigoedd, tir amaethu, dyffrynnoedd, nentydd, bryniau a phentrefi.

"Gallwch chi weld Powys yn y pellter tua'r dwyrain ac arfordir Ynys Las a'r Borth tua'r gorllewin. Hefyd, mae golygfeydd gwych o Gadair Idris i'r gogledd: mae'n sicr yn werth darganfod y teithiau cerdded hyn.

"Bellach mae'n bryd i ni wneud arolwg eto o'r llwybrau a threfnu gwaith atgyweirio sydd ei angen ers eu hagor yn gyntaf. Mae'n debyg y bydd hyn yn cynnwys trwsio a gwella llidiartau, pomprennau ac arwyddion.

"Rydyn ni'n awyddus i glywed gan wirfoddolwyr a fyddai'n hoffi helpu gyda'r arolwg a gwaith cynnal a chadw arall ar y llwybrau."

Os hoffech chi helpu, anfonwch e-bost at Dîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor: rightsofway@powys.gov.uk

Gallwch gael hyd i fanylion a chanllawiau i'r llwybrau i gyd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru gan gynnwys teithiau cerdded mewn siroedd cyfagos.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu