Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Angen gwirfoddolwyr i helpu arolygu llwybrau cerdded

Image of the view across the Dyfi Valley
21 Tachwedd 2017 

Image of the view across the Dyfi Valley

Bydd Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys yn gwneud arolwg o lwybrau cyhoeddus yn Nyffryn Dyfi'n fuan. Hoffen nhw glywed gan wirfoddolwyr a fyddai'n hoffi helpu gyda'r gwaith arolygu hwn.

Tair blynedd yn ôl gorffennodd Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor a Chyfoeth Naturiol Cymru'r gwaith o agor llwybrau cerdded yn Nyffryn Dyfi fel rhan o brosiect 'Darganfod Dyfi'. Roedd y gwaith hwn yn troi o amgylch ardal Machynlleth ac yn cynnwys rhannau o Geredigion a Gwynedd.

Mae pum taith cerdded ym Mhowys, yn amrywio o lwybrau sy'n llai na phedair milltir i rai hyd at saith milltir. Mae pedair taith gron ger Derwenlas, Ceinws, Llanwrin a Chanolfan y Dechnoleg Amgen. Mae'r pumed llwybr yn ymdroelli drwy'r wlad o Fachynlleth i Brosiect Gweilch Dyfi lle mae'n mynd ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru sy'n mynd trwy Bowys.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae pob un o'r teithiau cerdded hyn yn dilyn cefn gwlad amrywiol Dyffryn Dyfi a'r ucheldiroedd cyfagos. Maen nhw'n mynd heibio i goetir, coedwigoedd, tir amaethu, dyffrynnoedd, nentydd, bryniau a phentrefi.

"Gallwch chi weld Powys yn y pellter tua'r dwyrain ac arfordir Ynys Las a'r Borth tua'r gorllewin. Hefyd, mae golygfeydd gwych o Gadair Idris i'r gogledd: mae'n sicr yn werth darganfod y teithiau cerdded hyn.

"Bellach mae'n bryd i ni wneud arolwg eto o'r llwybrau a threfnu gwaith atgyweirio sydd ei angen ers eu hagor yn gyntaf. Mae'n debyg y bydd hyn yn cynnwys trwsio a gwella llidiartau, pomprennau ac arwyddion.

"Rydyn ni'n awyddus i glywed gan wirfoddolwyr a fyddai'n hoffi helpu gyda'r arolwg a gwaith cynnal a chadw arall ar y llwybrau."

Os hoffech chi helpu, anfonwch e-bost at Dîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor: rightsofway@powys.gov.uk

Gallwch gael hyd i fanylion a chanllawiau i'r llwybrau i gyd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru gan gynnwys teithiau cerdded mewn siroedd cyfagos.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu