Lletyau i Bobl Hyn, Ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Hoffai pob un ohonom aros yn ein cartref ein hun, yn agos at ein teulu a'n ffrindiau, a'r cymunedau rydym yn eu caru a'u hystyried yn annwyl.

Ond faint ohonom sy'n cynllunio ar gyfer y dyfodol? Sut wyddom ni pa fath o lety fydd ei angen arnom os byddwn yn sâl, yn cael ei hanafu neu'n eiddil? Yn methu â gweithio? Beth allwn ni fforddio? A byddwn yn dal yn agos at ein teulu a'n cyfeillion ac yn gallu bod yn aelod gwerthfawr o gymuned.

Mae'r rhain yn gwestiynau y dylen fod yn eu holi, ond ychydig iawn ohonom sy'n gwneud hyn. 'Dyw hi ddim yn flaenoriaeth o ystyried pwysau gwaith a bywyd teuluol o ddydd i ddydd . Allwn ni ddim edrych i'r dyfodol, ond mae hi i fyny i ni fel unigolion a gyda'n gilydd fel teuluoedd i ddechrau cynllunio ar gyfer ein hanghenion yn y dyfodol cyn gynted â phosibl.

Mae gan y cyngor a'i bartneriaid ran fawr i'w chwarae yn ein cynllunio i'r dyfodol trwy sicrhau bod y llety iawn ar gael ar gyfer y niferoedd cynyddol o bobl hyn sydd ym Mhowys. Dyma un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu comisiynwyr a darparwyr tai yn y dyfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu