Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys

 Powys RPB logoGwefan newydd nawr yn fyw! Mae gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys wefan newydd. Gallwch ei weld yma.

Y corff statudol cyfreithiol a sefydlwyd fis Ebrill 2016 yn sgil y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yw Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys. Adnabod y prif feysydd ar gyfer gwella gofal a gwasanaethau cymmorth ym Mhowys yw ei rôl allweddol. Mae dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer integreiddio Gofal Cymdeithasol ac iechyd hefyd yn un o'i dasgau cyfreithiol.

Mae'r Bwrdd yn un aml-asiantaeth ac mae'n dwyn ynghyd arweinwyr awdurdodau lleol, prif weithredwyr a rheolwyr gyfarwyddwyr Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, y trydydd sector, sefydliadau preifat sy'n darparu gofal a chynrychiolwyr dinasyddion sydd naill ai'n derbyn gofal neu'n gweithio mewn rôl gofalu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu