SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys

 Powys RPB logoGwefan newydd nawr yn fyw! Mae gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys wefan newydd. Gallwch ei weld yma.

Y corff statudol cyfreithiol a sefydlwyd fis Ebrill 2016 yn sgil y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yw Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys. Adnabod y prif feysydd ar gyfer gwella gofal a gwasanaethau cymmorth ym Mhowys yw ei rôl allweddol. Mae dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer integreiddio Gofal Cymdeithasol ac iechyd hefyd yn un o'i dasgau cyfreithiol.

Mae'r Bwrdd yn un aml-asiantaeth ac mae'n dwyn ynghyd arweinwyr awdurdodau lleol, prif weithredwyr a rheolwyr gyfarwyddwyr Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, y trydydd sector, sefydliadau preifat sy'n darparu gofal a chynrychiolwyr dinasyddion sydd naill ai'n derbyn gofal neu'n gweithio mewn rôl gofalu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu