1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Cyflymu integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Sir Powys mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi addunedu i gyflymu'r broses o integreiddio'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein gweledigaeth a rennir

Mae ein gweledigaeth a rennir am y ffordd y dylai gofal integredig da edrych ym Mhowys yn rhoi'r dinesydd wrth ganol pob penderfyniad a wneir o ran eu gofal a'u cefnogaeth, ac yn rhoi llais a rheolaeth iddynt dros yr hyn sydd ei angen fwyaf arnynt.

Mae integreiddio ein timoedd gofal i bobl mewn oed yn gam mawr ymlaen wrth gyfuno a chronni ein hadnoddau, cyllidebau a systemau TG. Y nod cyffredinol a'r flaenoriaeth uchaf fodd bynnag yw rheoli rheolaeth yn ôl i'r unigolyn.  

By ddwn yn parhau i drafod, gwrando a siarad gyda defnyddwyr gwasanaethau, teuluoedd a chynhalwyr ynghyd â'r holl randdeiliaid sydd â diddordeb trwy gydol y broses o integreiddio ein timoedd gofal.

Stori Sam

Image of a frame from Sam's Story

Mae'r stori yma, a ddatblygwyd gan y Fund, yn ein tywys drwy'r anawsterau a gaiff Sam wrth geisio derbyn y gofal a'r cymorth cywir ar gyfer ei anghenion iechyd yn ogystal â'i lesiant cymdeithasol wedi i'w wraig farw.

Strategaeth Iechyd a Gofal integredig gyntaf ar gyfer Powys. [11MB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu