SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyrwyddo Annibyniaeth - Addas i'r Diben

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Gwasanaethau Tai a Phriffyrdd yn cydweithio i wella tai a thiroedd fel y gall tenantiaid a pherchnogion tai gael mynediad a gwasanaethau gwell i'w cartrefi, ac fel y gallant fyw yn fwy annibynnol o fewn eu cymunedau. 

Prosiect Addas i'r Diben.

A ydych yn poeni am gamu tu allan i'ch drws blaen? Methu mynd â'ch deunyddiau ailgylchu allan i'w casglu? Neu hyd yn oed fynd i'r siopau am beint o laeth?

I nifer o bobl mewn oed, neu'r sawl sydd ag anabledd, mae'r rhain yn broblemau dyddiol. Mae'r cyngor, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru trwy'r Gronfa Gofal Ganolradd wedi gwella llety i Bobl mewn Oed trwy'r prosiect Addas i'r Diben.

Mae'r prosiect wedi gwneud addasiadau a gwelliannau ar lety ym Machynlleth, Llanidloes, Aberriw, Tref-y-clawdd, Aberhonddu ac ardaloedd eraill led led y sir.

Siaradodd aelodau o dîm y prosiect o fewn Gwasanaethau Tai gyda thrigolion a gwrando ar yr hyn sy'n golygu'r mwyaf iddynt, a'r hyn sydd angen ei newid i wella eu cartref a'r ardal amgylchynnol.

Daethpwyd â staff a gwasanaethau ynghyd gan y tîm wedi hynny i ddylunio addasiadau, ac i gydweithio i wella'r llety. Roedd pawb wedi mwynhau'r her o gydweithio i wneud gwahaniaeth go iawn mewn amser mor fyr.

Mae'r gwaith wedi amrywio o addasiadau i helpu pobl i symud yn fwy hyderus a rhydd o amgylch eu cartrefi, ystafelloedd cawod agored y gellir cerdded i mewn iddynt a cheginau sydd wedi'u hailfodelu. Mae grisiau allanol a llwybrau wedi'u symud neu rampiau wedi'u codi, ac mae gerddi wedi cael eu tirlunio o'r newydd a blodau a llwynni wedi'u plannu.

Gwyliwch ein Ffilmiau

 

Darllen mwy o fanylion - lawr lwythwch y stori [974KB]

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu