SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys sy'n deall dementia

Ym mis Hydref 2014, addawodd Cyngor Sir Powys helpu i wneud Powys yn sir sy'n deall dementia, statws a gydnabyddir yn swyddogol gan Gymdeithas Alzheimer trwy ei rhaglen Cymunedau sy'n Deall Dementia.

Diffinnir cymuned sy'n deall dementia fel un lle mae pobl â dementiayn cael eu galluogi i fod â dyheadau uchelgeisiol a theimlo'n hyderus, gan wybod y gallant gyfrannu a chymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n ystyrlon iddynt.

Dylai cymuned sy'n deall dementia fod yn fan lle mae ymwybyddiaeth gynyddol bod dementia yn cyffwrdd â bywydau llawer, ac felly yn gofyn am gyffyrddiad cymunedol.

Download 'Cyngor Sir Powys - Cyngor sy'n deall dementia

Mae gan y llyfrgell gasgliad o lyfrau sydd wedi'u dethol yn benodol i helpu pobl gyda dementia, eu gofalwyr, eu perthnasau a'u ffrindiau -  gwelwch y casgliad

Mae'r rhestr yn cynnwys ffynonellau gwybodaeth am y profiad o ddementia sydd wedi'u cymeradwyo'n glinigol a hefyd cyfarwyddyd ymarferol i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr. Hefyd mae yna lyfrau ardderchog o'r gyfres 'Pictures to Share', a fwriadwyd i fod yn rhwydd eu defnyddio i bobl yng nghyfnodau canol a hwyr y cyflwr. Maen nhw'n llyfrau hyfryd i bobl bori ynddynt a hel atgofion, ac mae teuluoedd a ffrindiau hefyd yn eu cael yn ddefnyddiol fel dull o ysgogi sgwrs a ffordd wych o rannu a chofio gyda  châr a chyfeillion.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu