1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ffilmiau Glan Irfon

Gwyliwch ein ffilmiau sy'n dangos profiadau cleifion sydd wedi ymweld â'r ganolfan. Gwrandewch ar farn staff y rheng flaen sydd wrthi'n gwella iechyd a lles pobl hyn yn ardal Llanfair-ym-Muallt.

Glan Irfon Integrated Health and Social Care Centre from Communications PCC on Vimeo.

Kathleen's Story from Communications PCC on Vimeo.

Granville's Story from Communications PCC on Vimeo.

Hoffem ddiolch i Kathleen, Granville a'u teuluoedd am rannu'u hanes. Diolch hefyd i staff, cydweithwyr, aelodau etholedig a Llywodraeth Cymru am ddod ag iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu