SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor ar amddiffyn oedolion

Os ydych chi'n gweithio gydag oedolion a all fod mewn perygl o gael eu camdrin, mae angen i chi wybod beth yw'r arwyddion a beth i'w wneud.  Mae hyn yn berthnasol os ydych chi'n aelod staff neu'n gwirfoddoli mewn sefydliad iechyd neu ofal cymdeithasol megis asiantaeth gofal yn y cartref, cartref gofal, ysbyty, neu wasanaethau iechyd cymunedol a gwasanaethau cymdeithasol.

Yn unol â'r  Llinell Uniongyrchol Pobl Powys (Oedolion) yn derbyn yr holl ymholiadau o hyn allan. Mae hyn yn cynnwys yr holl gyfeiriadau mewnol ac allanol. 

Pwy sy'n cael ei ddiffinio fel oedolyn mewn perygl?  

Mae oedolyn yn cael ei ddiffinio fel un mewn perygl:

(a)  os oes angen gofal a chymorth arno (p'un a yw'r awdurdod yn diwallu'r anghenion hynny ai peidio),

(b)  os yw'n cael ei gamd-drin neu'i esgeuluso, neu mewn perygl y bydd hynny'n digwydd

(c)  os yw o ganlyniad i'r anghenion hynny'n methu â'i amddiffyn ei hun rhag y gamdriniaeth neu'r esgeulustod, na'r perygl y bydd hynny'n digwydd.

Rhoi gwybod am achosion o gamdrin

Os yw'n argyfwng, peidiwch ag aros - ffoniwch 999.

Mae'n rhaid i chi adrodd ar unwaith am unrhyw achosion neu bryderon am gamdriniaeth. Peidiwch â cheisio datrys y sefyllfa a cheisio canfod yr hyn sydd wedi digwydd eich hunan, oherwydd nad ydych yn meddwl ei fod yn ddifrifol neu i amddiffyn cydweithwyr.

 Dylai eich cyflogwr roi cyfarwyddyd i chi  ar sut i adrodd am bryderon o fewn eich sefydliad.

Os nad ydych yn gallu adrodd ar unwaith o fewn eich sefydliad, gallwch adrodd am gamdriniaeth trwy'r ffyrdd canlynol:

  •  
  • Ffonio Llinell Uniongyrchol Powys (Oedolion) ar: 01597 827556
  • Gall Asiantaethau'r Llywodraeth anfon e-bost yma

Mwy o gyfarwyddyd ar adrodd am gam-drin oedolion

  •  

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu