1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Gwyliwch y ffilmiau am ein cynllun deall dementia

 

Brecon Dementia Friendly Scheme - Llanfaes School-HD from Communications PCC on Vimeo.

Brecon Dementia Friendly Community from Communications PCC on Vimeo.

Mae'r ffilmiau'n edrych ar ysgogiad ac ymroddiad gwirfoddolwyr yn Aberhonddu sy'n gwneud gwahaniaeth i deuluoedd, gofalwyr ac unigolion sy'n byw gyda dementia. Mae grwp cymunedol Cynllun Deall Dementia Aberhonddu wedi dwyn ynghyd gwirfoddolwyr, grwpiau ffydd, elusennau, ysgolion, cynghorau tref a chymuned a byrddau gwasanaethau lleol i greu cynllun deall dementia cyntaf Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu