SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth i'w wneud os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio, neu'n ofni y gallai hyn ddigwydd, rhowch wybod i rywun ry'ch chi'n ei ymddiried.  Gall fod yn weithiwr cymdeithasol, yn Feddyg Teulu neu rywun sy'n gofalu amdanoch.  Gall hefyd fod yn ffrind neu'n berthynas agos.

Os ddywedwch chi wrth weithiwr proffesiynol, mae dyletswydd arnyn nhw i ddweud wrth y rheolwr a fydd yn rhoi gwybod i wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu neu asiantaethau eraill a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os ddywedwch chi wrth ffrind neu berthynas, ceisiwch eu hannog i ddweud wrth rywun.

Rhoi gwybod am achos o gam-drin

Os ydych chi wedi cael eich cam-drin neu'ch niweidio:

Mewn argyfwng - ffoniwch 999 ar unwaith.

  • Mynnwch gymorth meddygol os ydych chi wedi cael niwed.
  • Galwch yr heddlu os ydych chi'n amau trosedd.
  • Cofiwch  gadw tystiolaeth (cewch ragor o wybodaeth gan yr heddlu)

G allwch gysylltu â ni trwy'r ffyrdd canlynol:

Mwy o wybodaeth ar roi gwybod am achosion o gam-drin oedolion

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu