1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Cadw eich hun yn ddiogel

Y ffordd orau o ddelio a cham-drin yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. 

Os yw pobl sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn gallu rheoli eu bywydau eu hunain, yn ddigon hyderus i wneud penderfyniadau a gyda'r wybodaeth am beth i'w wneud, fe allan nhw gadw'u hunain yn ddiogel.

Mae Pwyllgor Diogelu Oedolion Powys yn gweithio gyda sefydliadau eraill ym Mhowys i drefnu cyrsiau a gweithdai:

 

Contacts

  • Email: assist@powys.gov.uk
  • Phone: 0345 602 7050
  • Address: Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu