Eich hawliau chi yn y broses diogelu oedolion

Mae'r safonau isod yn nodi beth y gallwch ei ddisgwyl o'r broses diogelu oedolion.

1 - Datgan Pryderon

Byddwn yn cymryd unrhyw honiadau o gam-drin o ddifrif a byddant yn cael eu trin gan wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu neu wasanaethau iechyd.

2 - Gwneud penderfyniadau

Fe fyddwch yn cymryd rhan mewn unrhyw benderfyniadau fydd yn cael eu gwneud. 

3 - Cyfathrebu

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i'ch helpu chi gydag unrhyw anghenion cyfathrebu sydd gennych.

Safon 4 - Cyfarfodydd

Byddwn yn eich annog a'ch helpu chi ddod i bob cyfarfod sy'n cael eu trefnu i drafod eich sefyllfa.  Ond ni fyddwch yn cael bod yno os ydyn nhw'n trafod gwybodaeth gyfrinachol am rywun arall.

Safon 5 - Asesiad Risg a Chynlluniau Diogelu

Fe fyddwch yn rhan o'r broses o asesu risg wrth lunio Cynllun Diogelu i'ch cadw chi'n ddiogel.

Safon 7 - Cymorth

Byddwch yn cael help trwy'r broses fel eich bod chi'n deall beth sy'n digwydd.

Safon 8 - Eiriolaeth

Fe wnawn gynnig eiriolwr i chi os hoffech gael rhywun i'ch helpu chi trwy'r broses.  Os nad ydych chi'n gallu gwneud penderfyniadau am gadw'ch hun yn ddiogel, mae'n bosibl y bydd Eiriolwr Galluedd Meddyliol yn cael ei benodi i gynrychioli eich barn a'ch dymuniadau chi.

Safon 9 - Canlyniadau

Cewch glywed canlyniad terfynol yr ymchwiliad diogelu oedolion a lle'n bosibl, cewch glywed beth fydd yn digwydd i'r unigolyn neu'r sefydliad a wnaeth niwed i chi. 

 

 

Contacts

  • Email: assist@powys.gov.uk
  • Phone: 0345 602 7050
  • Address: Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu