1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Stori Sam

Mae'r ffilm 'Stori Sam' yn esbonio'r weledigaeth sydd gennym ar y cyd o integreiddio

Sam's Story - Film developed by the King's Fund

Mae'r ffilm yn dwyn sylw at y broblem o orfod gweld cymaint o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd, dro ar ôl tro ambell waith, a'r modd y gall prosesau a dyblygu gwaith arafu neu atal Sam rhag dychwelyd gartref o'r ysbyty. Pan ddaw adref, gwêl ddiffyg cydlyniant rhwng y Meddyg Teulu lleol a'r tîm gofal cymdeithasol, sydd yn aml yn golygu bod y cymorth a'r gofal a gaiff yn cael ei gamgyfathrebu rhwng y gweithwyr proffesiynol.

Ond beth pe byddai'r gwasanaethau gofal iechyd yn fwy ddi-fwlch? Yn lle timau'n gweithio'n annibynnol ar ei gilydd, beth am ganiatáu i un o ofalwyr Sam fod yn gyfrifol am gydlynu ei ofal yn gyffredinol. Er enghraifft, byddai'r Nyrs Ardal yn cyfarfod â Sam ac yn trafod ei anghenion a'i ddymuniadau. Mae Sam yn dewis aros gartref a derbyn y cymorth a'r gofal angenrheidiol yn y lle mae'n ei garu fwyaf.

Yna byddai'r Nyrs Ardal yn cyfarfod â'r Meddyg teulu a'r gweithiwr cymdeithasol  i ddatblygu cynllun gofal y gallant fynd i'r un lle i chwilio amdano. Pe byddai Sam mewn argyfwng, neu'n dechrau teimlo'n sâl, byddai'n galw'r nyrs yn hytrach na'r ambiwlans, sy'n golygu nad oes raid iddo gael ei dderbyn i'r ysbyty. Fodd bynnag, os caiff ei dderbyn i'r ysbyty, byddai'r tîm yn trafod ac yn diweddaru'r cynllun gofal a byddai Sam yn gallu mynd gartref yn gynt.

Mae ein cydweledigaeth o ofal integredig da ym Mhowys yn gosod yr unigolyn ar ganol pob penderfyniad am eu gofal a'u cymorth, ac yn rhoi llais a rheolaeth iddyn nhw ar yr hyn y mae mwyaf o angen arnyn nhw.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu