SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau i drawsnewid gwasanaethau priffyrdd

Road
24 Tachwedd 2017 

Road

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi cynlluniau i drawsnewid sut mae gwasanaethau priffyrdd, trafnidiaeth ac ailgylchu'n cael eu gweithredu.

Mae Rhaglen Drawsnewid yn cael ei datblygu yn hytrach na sefydlu 'cwmni mewn perchnogaeth lwyr' i wneud y gwaith priffyrdd, trafnidaeth ac ailgylchu ar ran y cyngor sir.

Sefydlwyd y Bwrdd Comisiynu Priffyrdd, Trafnidaeth ac Ailgylchu i edrych ar ddichonoldeb cael cwmni mewn perchnogaeth lwyr i wneud gwaith ar ran y cyngor.  Penderfyniad y bwrdd oedd y byddai'r gwasanaethau'n parhau i gael eu gwneud yn fewnol ond y bydden nhw'n newid o'r system bresennol.

Y bwriad yw gwneud y gwasanaeth yn fwy masnachol a hyblyg i gyd-fynd â gweledigaeth y cyngor o ran cyflwyno gwasanaethau bro, a chwtogi costau cyffredinol y gwasanaeth.

Bydd y rhaglen drawsnewid yn canolbwyntio ar chwe ffrwd waith i newid a gwella gwasanaethau, perfformiad a chynhyrchiant:-

·         gweithrediadau

·         masnacheiddio

·         cyllid a chaffael

·         Datblygu Sefydliadol a chynllunio

·         pobl a chynhyrchiant

·         Trawsnewid digidol

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Eiddo a Gwastraff, a'r Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Ry'n ni'n benderfynol o greu gwasanaeth sy'n gallu cyflwyno gwasanaethau sydd eu hangen ar ein trigolion ac o fewn yr adnoddau sydd ar gael.  Nid ar chwarae bach yw'r prosiect hwn ond ry'n ni'n hyderus y gallwn drawsnewid y gwasanaeth gyda chefnogaeth y cyngor cyfan.

"Mae'n mynd i gymryd amser ond rydym yn barod i fwrw ati at y tymor hir er mwyn creu'r math o wasanaeth sydd ei angen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu