1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd yn lansio arolwg am feiciau modur

Image cynrychioli Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd yn lansio arolwg am feiciau modur
27 Tachwedd 2017 

Image of a motorcyclist

Mae trigolion ledled Powys sy'n pryderu am ddamweiniau beiciau modur yn cael y cyfle i fynegi eu barn i'r Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd.

Mae'r Cyng Liam Fitzpatrick am glywed barn trigolion a chymunedau ledled y sir am ddamweiniau beiciau modur a'r effaith y maen nhw'n eu cael ar gymunedau lleol.

"Rydw i wedi bod yn Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd am chwe mis ac yn ystod y miloedd o filltiroedd rwyf eisoes wedi teithio ac wrth siarad â chynghorwyr sir, cynghorwyr cymuned ac aelodau o'r gymuned mae'r broblem o feiciau modur wedi codi dro ar ôl tro," meddai'r Cyng. Fitzpatrick.

"Mae'r rhai rwyf wedi siarad â hwy yn pryderu am farwolaethau a damweiniau beiciau modur ar ein ffyrdd a'r cyflymder anhygoel y maen nhw'n teithio.

"Yn anffodus, nid oes gen i hudlath sy'n gallu datrys hyn. Fodd bynnag, hoffwn lunio adroddiad y gallaf ei ddefnyddio fel ffynhonnell i ddechrau deialog gyda Heddlu Dyfed Powys a'r Comisiynydd Troseddau, a Gweinidog Llywodraeth Cymru fel y gallwn ni fynd i'r afael â'r materion gyda'n gilydd.

"Byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr derbyn barn ein trigolion a pha ffyrdd sydd angen sylw.

"Gall unrhyw un sy'n dymuno mynegi eu barn anfon neges e-bost ataf yn cllr.liam.fitzpatrick@powys.gov.uk a bydd gennych tan ddydd Gwener, 22 Rhagfyr i wneud hynny."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu