Canolfan Awyr Agored Penffordd-las

Image of Clywedog dam
28 Tachwedd 2017 

Image of Clywedog dam

Gall canolfan awyr agored yng Ngogledd Powys gael dyfodol disglair gyda meddwl creadigol a'r cynllun iawn yn ôl Cyngor Sir Powys.

Canolfan Awyr Agored Penffordd-las ger Llanidloes yw'r unig ganolfan awyr agored sydd gan y cyngor ac mae'n cael ei rhedeg gan Freedom Leisure. Mae'r ganolfan wedi cael ei thynnu o gytundeb rheoli hamdden y sir i wneud arbedion o fwy na £130,000.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Hamdden, Rachel Powell: "Doedd cau Canolfan Penffordd-las ddim yn benderfyniad hawdd ond dyna'r unig ddewis oedd gan y cyngor ar y pryd. Roedd pwysau ariannol ar y gwasanaeth yn golygu bod rhaid i ni gymryd camau penderfynol. Roedd ein hymdrechion i gael hyd i bobl eraill i redeg y ganolfan yn aflwyddiannus.

"Er i ni dderbyn datganiadau o ddiddordeb, doedd y cynlluniau busnes a'r cynigion a gyflwynwyd i'r cyngor ddim yn ddigon cadarn."

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Eiddo, y Cynghorydd Phyl Davies: "Bydd y cyngor yn parhau i chwilio pob ffordd i sicrhau dyfodol hyfyw a chynaliadwy i'r ganolfan. Rydym yn trafod â meysydd gwasanaeth gwahanol ac fe edrychwn ni ymhellach i roi'r dyfodol gorau oll i'r ganolfan.

"Mae Penffordd-las yn adeilad a chanolfan bwysig mewn lleoliad rhyfeddol. O redeg y ganolfan yn y dull cywir gyda dychymyg a model busnes cadarn, credwn fod dyfodol disglair iddi. Byddwn yn cydweithio ag unrhyw sefydliad, boed yn breifat neu'n gyhoeddus, i chwilio  am y dewisiadau gorau i ddyfodol hirdymor y Ganolfan.

"Rydym yn benderfynol o wneud y defnydd gorau oll o'r cyfleuster i drigolion Powys. Serch hyn, rhaid i ba bynnag cynllun rydym yn ei ystyried fod yn gadarn a dangos bod gan y ganolfan ddyfodol hir a chynaliadwy."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu