Grantiau ar gael i ddatblygu chwaraeon mewn cymunedau ymhob cwr o Bowys

Image of people playing football
28 Tachwedd 2017 

Image of people playing football

Grantiau ar gael i ddatblygu chwaraeon mewn cymunedau ymhob cwr o Bowys

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod £22,000 wedi'i drosglwyddo i dros ddwsin o sefydliadau chwaraeon ar hyd a lled y sir.

Mae'r Tîm Datblygu Chwaraeon bellach yn annod grwpiau chwaraeon ac ymarfer corfforol ym Mhowys yn daer i fanteisio ar grant gwerth hyd at £1,500 i helpu i gyfrannu at greu clybiau ffyniannus a fydd yn parhau i greu cyfoleoedd trwy fenter ac arloesedd.

Mae'r grantiau wedi'u bwriadu i wneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn lleol ac ar gael trwy Gist Gymunedol Sportlot, sef cynllun cymorth grant y mae'r Loteri Genedlaethol yn ei ariannu ar gyfer Cyngor Chwaraeon Cymru.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Datblygu Chwaraeon: "Rwy'n falch ein bod wedi gallu dyfarnu'r grantiau hyn i'r 15 clwb. Bydd yn eu helpu i ffynnu gan wneud gwahaniaeth i chwaraeon ac ymarfer corff yn eu hardaloedd eu hunain.

"Mae £90,000 ar gael y flwyddyn ariannol yma, ac rwy'n annog sefydliadau i gyflwyno ceisiadau fel na fyddant yn colli cyfle gyda'r arian grant yma."

Ymhlith y prosiectau diweddar sydd wedi bod yn llwyddiannus mae:

• Clwb Pêl-fasged Aberhonddu: £986 ar gyfer offer a hyfforddi
• Dolly Mixtures: £880 i hyfforddi'r hyfforddwyr
• Just Lift: £1,464 ar gyfer offer a sefydlu adran iau newydd
• Clwb Seiclo Hafren: £1,458 i hyfforddi'r hyfforddwyr
• Clwb Bowlio Tref-y-clawdd: £660 ar gyfer offer
• Clwb Golff Lakeside: £600 ar gyfer offer
• Clwb Bowlio Llanfair: £1,484 ar gyfer offer a llogi cyfleusterau
• Clwb Pêl-droed Llandrindod: £1,485 ar gyfer offer
• Clwb Pêl-droed Iau Llanfyllin: £1,277 ar gyfer offer a hyfforddi'r hyfforddwyr
• Clwb Criced Llanidloes: £1,500 ar gyfer offer a sefydlu adran iau newydd
• Clwb Chwaraeon Llanwddyn: £1,495 ar gyfer llogi cyfleusterau ac offer
• Dreigiau Maldwyn: £1,455 ar gyfer offer a hyfforddi'r hyfforddwyr
• Clwb Pen Ffordd Canolbarth Cymru: £700 ar gyfer offer
• Clwb Hoci Dynion Y Drenewydd: £1,493 ar gyfer offer a hyfforddi'r hyfforddwyr
• Clwb Pêl-droed Pontnewydd ar Wy: £493 ar gyfer cyfleusterau a hyfforddi'r hyfforddwyr
• Clwb Hoci Llanandras: £1,494 ar gyfer offer
• W.I Maesyfed: £685 ar gyfer offer a hurio lleoliadau
• Rygbi De Powys: £1,495 ar gyfer offer a hyfforddi'r hyfforddwyr
• Clwb Rygbi'r Trallwng: £1,000 i hyfforddi'r hyfforddwyr

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth, 16 Ionawr, 2018. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon y cyngor ar 01686 614060 neu anfonwch e-bost at angela.williams@powys.gov.uk

Gallwch lwytho ffurflenni cais o wefan Chwaraeon Cymru www.sportwales.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu