SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwerthfawrogi Gofalwyr Maeth

Image from the foster care event

 28 Tachwedd 2017

Image from the foster care event

Yn ystod y Ffair Aeaf eleni, cafwyd canmoliaeth i'r gwaith pwysig y mae gofalwyr maeth yn ei wneud yn helpu plant.

Mae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cynnal derbyniad arbennig ar faes y sioe i gwrdd â gofalwyr maeth ac i ddiolch yn bersonol iddynt am eu gwaith yn cefnogi pobl ifanc yn y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Wasanaethau Plant: "Rydym yn frwd am y gwahaniaeth y gall gofal maeth ei wneud i fywydau plant a phobl ifanc sy'n cael eu maethu.

"Roedd hwn yn gyfle i gydnabod yn bersonol y gwaith sy'n cael ei wneud, i drafod gweithgareddau i'r dyfodol a dathlu llwyddiant."

Hefyd, roedd cyfle i ymwelwyr â'r Ffair Aeaf wybod mwy am sut i ddod yn ofalwr maeth ac i nodi eu hatgofion ar goeden atgofion plentyndod.

I wybod mwy am ddod yn ofalwr maeth, anfonwch e-bost at fostering@powys.gov.uk neu ffoniwch Caroline Mears ar 01874 614035 am sgwrs anffurfiol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu