Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Seren yr 'Apprentice' yn dod i Wyl Yrfaoedd Powys

Image of Alana Spencer
29 Tachwedd 2017 

Image of Alana Spencer

Alana Spencer, enillydd rhaglen deledu 'The Apprentice' yn 2016 fydd y siaradwr gwadd yng Ngwyl Gyrfaoedd Powys 2018.

Lansiwyd yr Wyl yn Llanelwedd yr wythnos hon (dydd Llun 27ain Tachwedd) yn ystod derbyniad arbennig yn Ffair Aeaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni.

Cyhoeddodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y bydd y pobydd llwyddiannus sy'n rheolwr gyfarwyddwr ar frand 'Ridiculously Rich' o gacennau a siocledi cartref yn sôn am ei phrofiadau i fyfyrwyr ysgolion uwchradd, colegau ac ysgolion arbennig ar draws y sir.

Alana yw'r siaradwr perffaith i'r Wyl Yrfaoedd a fydd yn digwydd ar 7fed Mawrth yn ystod Wythnos Prentisiaethau Cenedlaethol 2018.  Enillodd y wraig busnes o Ganolbarth Cymru'r gyfres yn 2016 gan ennill £250,000 i'w busnes.   Mae Arglwydd Alan Sugar, wyneb y gyfres, yn parhau i gefnogi ei busnes.

Daeth tua 2,500 o fyfyrwyr o bob cwr o'r sir i Wyl Gyrfaoedd Powys 2017, a bydd rhagor yn cael eu gwahodd yn 2018.  Mae'r Wyl yn ffrwyth gwaith partneriaeth Llwybrau Positif Powys - grwp aml-asiantaeth sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, ysgolion uwchradd y sir, Gyrfaoedd Cymru, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddiant Cambrian a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.  Nod y bartneriaeth yw gwerthu'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc wrth iddynt adael addysg orfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae'n gyfnod cyffrous i economi Powys ac fel cyngor, rydym yn benderfynol o wneud popeth yn ein gallu i roi'r cyfleoedd a'r amodau economaidd lle gall ein pobl ifanc ni ffynnu."

Yn ystod y lansiad, clywodd westeion sut y cafodd un myfyriwr ei gyflogi gan Westy'r Metropole yn Llandrindod o ganlyniad i'r wyl.

Jackie Parker yw Cadeirydd Partneriaeth Llwybrau Positif Powys (ac yn Bennaeth ar Ysgol Uwchradd Crughywel) a dywedodd:  "Dyma gyfle gwych i bobl ifanc Powys ystyried posibiliadau cyffrous newydd i'r dyfodol gan ddefnyddio arbenigedd sylweddol y tîm Llwybrau Positif."

Bydd pobl o bob math o sectorau'n bresennol ar y diwrnod yn cynrychioli prifysgolion, colegau, cyflogwyr o'r sectorau preifat a chyhoeddus a'r sector gwirfoddol.

Noddir Gwyl Gyrfaoedd Powys 2018 gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Hyfforddiant Cambrian, Ysgolion Uwchradd Powys, Grwp Gweithredu Rhanbarthol Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, cwmni cynhyrchu a chlyweledol West Ent, Compact Orbital Gears, Cyfreithwyr Lanyon Bowler a Kier Construction.

Mae ychydig o becynnau nawdd ar gyfer gwyl 2018 yn dal i fod ar gael.  I wybod mwy, cysylltwch â Jayne Bevan ar 01597 826695 neu ar e-bost Jayne.bevan@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu