HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Annog twf yng Nghanolbarth Cymru

30 Tachwedd 2017 

Image of members of the cabinet

Mae Guto Bebb sy'n Weinidog yn Llywodraeth y DU wedi bod yn Llandrindod heddiw (Dydd Iau) yn agor y drws i fargen newydd sy'n annog twf yng Nghanolbarth Cymru. 

Cyfarfu â'r Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys ac aelodau'r cabinet i drafod y weledigaeth i dyfu economi canolbarth Cymru.

"Mae gan fargen sy'n sicrhau twf y potensial i ail-lunio datblygiad economaidd ardal, felly rwy'n croesawu'r ymrwymiad i fargen o'r fath yng Nghanolbarth Cymru," meddai'r Cynghorydd Harris.

"Gallai unrhyw fargen i annog twf yng Nghanolbarth Cymru wella'r seilwaith trafnidiaeth a'r cysylltedd digidol a helpu i ddatblygu cyfleoedd am swyddi newydd yn yr ardal. Byddai hyn o fudd enfawr i Bowys ac i Gymru yn ei chyfanrwydd. Ry'n ni am ddatblygu economi ffyniannus ym Mhowys a bargen ar gyfer twf a fydd yn ein helpu ni i gyflawni hynny." 

Yn ystor yr ymweliad, dywedodd y Gweinidog bod gan economi Canolbarth Cymru botensial mawr iawn ar gyfer y twf. 

"Gallai bargen twf yng nghanolbarth Cymru fod yn ysgogydd i chwyldroi'r ffordd y mae ein trefi a'n pentrefi yng nghanolbarth Cymru'n eu llywodraethu eu hunain - gan symud y grym o Lundain a Chaerdydd i arweinwyr lleol sydd mewn gwell sefyllfa i lunio penderfyniadau sy'n effeithio ar eu cymunedau.

"Mae datblygiad y 'Midlands Engine' ar draws y ffin yn cynnig cyfle unigryw i ddod yn bartner a datblygu coridor twf sy'n ymestyn yr holl ffordd o Aberystwyth i Ganoldir Lloegr.

"Wrth i'n Strategaeth Ddiwydiannol gael ei lansio, gan gynnwys cyfleoedd am fargen twf ar gyfer canolbarth Cymru, fu yna erioed amser gwell i fusnesau, awdurdodau lleol a'r sector amaethyddiaeth gipio'r cyfle i ddod at ei gilydd i adeiladu gweledigaeth gref ar gyfer canolbarth Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu