SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Annog twf yng Nghanolbarth Cymru

30 Tachwedd 2017 

Image of members of the cabinet

Mae Guto Bebb sy'n Weinidog yn Llywodraeth y DU wedi bod yn Llandrindod heddiw (Dydd Iau) yn agor y drws i fargen newydd sy'n annog twf yng Nghanolbarth Cymru. 

Cyfarfu â'r Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys ac aelodau'r cabinet i drafod y weledigaeth i dyfu economi canolbarth Cymru.

"Mae gan fargen sy'n sicrhau twf y potensial i ail-lunio datblygiad economaidd ardal, felly rwy'n croesawu'r ymrwymiad i fargen o'r fath yng Nghanolbarth Cymru," meddai'r Cynghorydd Harris.

"Gallai unrhyw fargen i annog twf yng Nghanolbarth Cymru wella'r seilwaith trafnidiaeth a'r cysylltedd digidol a helpu i ddatblygu cyfleoedd am swyddi newydd yn yr ardal. Byddai hyn o fudd enfawr i Bowys ac i Gymru yn ei chyfanrwydd. Ry'n ni am ddatblygu economi ffyniannus ym Mhowys a bargen ar gyfer twf a fydd yn ein helpu ni i gyflawni hynny." 

Yn ystor yr ymweliad, dywedodd y Gweinidog bod gan economi Canolbarth Cymru botensial mawr iawn ar gyfer y twf. 

"Gallai bargen twf yng nghanolbarth Cymru fod yn ysgogydd i chwyldroi'r ffordd y mae ein trefi a'n pentrefi yng nghanolbarth Cymru'n eu llywodraethu eu hunain - gan symud y grym o Lundain a Chaerdydd i arweinwyr lleol sydd mewn gwell sefyllfa i lunio penderfyniadau sy'n effeithio ar eu cymunedau.

"Mae datblygiad y 'Midlands Engine' ar draws y ffin yn cynnig cyfle unigryw i ddod yn bartner a datblygu coridor twf sy'n ymestyn yr holl ffordd o Aberystwyth i Ganoldir Lloegr.

"Wrth i'n Strategaeth Ddiwydiannol gael ei lansio, gan gynnwys cyfleoedd am fargen twf ar gyfer canolbarth Cymru, fu yna erioed amser gwell i fusnesau, awdurdodau lleol a'r sector amaethyddiaeth gipio'r cyfle i ddod at ei gilydd i adeiladu gweledigaeth gref ar gyfer canolbarth Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu