SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn ennill gwobr efydd

Image of people taking part in archery
1 Rhagfyr 2017 

Image of people taking part in archeryMae Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr bwysig am ei ymdrechion i ddarparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol ledled y sir.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi dyfarnu safon Efydd insport Development i Dîm Datblygu Chwaraeon y cyngor. Derbyniodd y tîm y wobr yn dilyn cyflwyniad i Banel Chwaraeon Anabledd Cymru mis diwethaf (Tachwedd).

Mae rhaglen insport Development yn rhan o brosiect ehangach Chwaraeon Anabledd Cymru, sydd â'r nod o helpu'r sectorau gweithgareddau corfforol, chwaraeon a hamdden i ddarparu gwasanaethau ar gyfer pobl anabl.

Mae'r rhaglen yn cynnwys pedair safon gynyddol ac mae'n rhaid cyflawni cyfres o nodau er mwyn cyrraedd y safon.  Rhaid i sefydliadau ddangos sut y mae rhaglenni cynhwysiant wedi'u hymwreiddio ac esbonio sut y mae gweithio tuag at gynhwysiant wedi gwneud gwahaniaeth iddynt.

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Cabinet Datblygu Chwaraeon: "Hoffwn i longyfarch ein Tîm Datblygu Chwaraeon ar ran y cyngor am gyrraedd safon Efydd rhaglen insport Development.  Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol ac yn adlewyrchu cymaint y mae Chwaraeon Anabledd Cymru a Chwaraeon Cymru yn gwerthfawrogi ac yn parchu'r cyngor fel partner allweddol wrth greu cydraddoldeb o fewn chwaraeon.

"Mae'n tystio i'r gwaith o safon uchel y mae'r tîm yn ei wneud ac wedi ymrwymo i'w wneud yn y dyfodol. Byddwn yn sicrhau bod cynllunio cynhwysol a darparu cyfleoedd i gymunedau Powys yn parhau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu