Crimestoppers yn lansio ymgyrch ym Mhowys i fynd i'r afael â throseddau cyffuriau a chadw cymunedau'n ddiogel

Image of a woman holding a mobile phone
4 Rhagfyr 2017 

Image of a woman holding a mobile phone

Mae Crimestoppers yn lansio ymgyrch newydd yn annog trigolion ym Mhowys i gysylltu â'r elusen annibynnol gyda gwybodaeth ar weithgarwch anghyfreithlon cyflenwi cyffuriau yn yr ardal ac i helpu cadw'u cymuned yn ddiogel.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae asiantaethau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector ym Mhowys wedi cynyddu'u hymateb i fynd i'r afael â'r niwed a achosir gan gyffuriau anghyfreithlon. Nawr, mae Crimestoppers wedi ymuno yn yr ymgyrch trwy lansio apêl newydd i fynd i'r afael â'r broblem. Yn rhedeg trwy gydol mis Rhagfyr gan ddefnyddio cyfres o weithgareddau ar gyfryngau digidol a gan ddosbarthu taflenni yn y gymuned, bydd Crimestoppers yn annog trigolion Powys i ddweud wrthynt yn ddienw beth maen nhw'n ei wybod am ddelio cyffuriau.

Dywedodd Ella Rabaiotti, Rheolwr Rhanbarthol Crimestoppers yng Nghymru: "Rydym yn gwybod bod yna bobl allan yno gyda gwybodaeth am y sawl sy'n rhan o gyflenwi cyffuriau a throseddau cysylltiedig.  Mae Crimestoppers yma i chi, helpwch ni i wneud Powys yn lle mwy diogel i fyw, gweithio a mwynhau.  Trwy gysylltu â ni'n ddienw, mae un darn o wybodaeth yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr.

"Mae ein neges yn syml. Codwch eich llais. Rhowch derfyn ar drosedd. Cadwch yn ddiogel. Gallwn addo anhysbysrwydd llwyr i bawb sy'n ein ffonio ar 0800 555 111, neu sy'n defnyddio ein ffurflen ar-lein ar www.crimestoppers-uk.org. Rydym yn gwbl hygyrch i bawb a gallwn gymryd gwybodaeth 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, mewn unrhyw iaith."

Mae'r ymgyrch wedi cael ei hariannu a'i chefnogi gan Fwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Ardal Powys, grwp aml-asiantaeth sy'n cynnwys Heddlu Dyfed Powys, awdurdod lleol Powys ac asiantaethau'r trydydd sector ymhlith yr aelodau.

Dywedodd Joy Garfitt, cadeirydd Bwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Ardal Powys, "Rydym wedi gofyn i Crimestoppers helpu darparu ymateb cyfannol i gamddefnyddio cyffuriau ym Mhowys. Tra bod ein ffocws yn parhau ar adsefydlu'r sawl sy'n brwydro yn erbyn bod yn gaeth i gyffuriau, rydym eisiau cymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â delio cyffuriau, yn enwedig y sawl sy'n targedu pobl agored i niwed a phobl ifanc. Anogwn y sawl gyda gwybodaeth ar droseddau cyffuriau i gysylltu â'r elusen, ac i'r sawl sydd angen triniaeth i ddod atom am gymorth."

Mae'r ymgyrch hon hefyd yn gweithredu fel rhybudd i'r unigolion sy'n cyflawni'r troseddau hynny y mae asiantaethau'n gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r broblem, i ddod â'r unigolion hynny o flaen eu gwell ac i weld bod y cymunedau maen nhw'n byw ynddynt yn teimlo'n fwy diogel, gan wybod bod eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif.

Gallwch roi gwybodaeth i elusen Crimestoppers trwy ffonio 0800 555 111, neu trwy fynd at www.crimestoppers-uk.org a defnyddio'n Ffurflen Ar-lein Ddienw, byddwch yn aros yn gwbl ddienw.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu