Croesawu Arolwg o'r Gwasanaethau Oedolion

Image of an older couple
5 Rhagfyr 2017 

Image of an older couple

Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion y bydd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn arolygu gwasanaethau oedolion y cyngor sir.

Derbyniodd y cyngor hysbysiad ffurfiol gan yr arolygiaeth y byddai'r gwasanaeth yn cael ei arolygu yn ystod mis Ionawr, ac y byddai'r adborth yn cael ei ddarparu yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Cynhaliwyd yr arolwg diwethaf o'r gwasanaethau gan AGGCC yn 2015.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris; "Roedd arolwg o wasanaethau oedolion y cyngor i fod i'w gynnal yr haf nesaf, ond roedd yn disgwyl ymweliad cynharach yn dilyn y sylwadau a gafwyd yn sgil argymhellion yr arolwg o'r gwasanaethau plant. Er bod arolygon yn gallu bod yn anodd i staff ac aelodau etholedig, maent yn offeryn gwerthfawr ar gyfer y dasg o wella'r gwasanaeth.

"Trwy arolwg 2015, a oedd yn dilyn pryderon ynghylch newidiadau i'n gwasanaethau gofal yn y cartref, darparwyd llawer o wybodaeth ac roedd yn cynnwys cyngor defnyddiol ar gyfer gwella ein ffordd o reoli a chyflenwi ein gwasanaethu i'n trigolion."

Dywedodd Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Gwasanaethau Oedolion, y Cynghorydd Stephen Hayes; "Mae arolygon yn rhoi cyfle i ni weld pa mor effeithiol yw ein gwasanaethau ac yn darparu gwybodaeth werthfawr i ni am feysydd lle mae angen i ni gryfhau ein gwaith.

"Rydym eisoes yn adolygu ac yn gwella'r gwasanaeth trwy gymryd camau brys i leihau rhestrau aros ar gyfer asesiadau a gofal yn y cartref. Rydym yn gwneud hynny trwy gynyddu ein gwasanaethau ail-alluogi a gwaith maes.

"Rydym yn croesawu'r arolwg ac rwy'n siwr y bydd yn darparu adborth rhagorol ac yn darparu gwybodaeth werthfawr a fydd yn ein galluogi i wella'r gwasanaeth ymhellach." 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu