1. Logio Mewn / Cofrestru
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cynllun Cerdyn-C

Translation Required:

  • Mae Cerdyn-C yn caniatáu i bobl ifanc dan 25 oed i gael condoms am ddim o leoedd sy'n arddangos arwydd Cerdyn-C. Gallwch gael Cerdyn-C trwy fynd i dudalen gofrestru Cerdyn-C. Bydd y sawl sy'n rhoi'r cerdyn i chi yn dod o hyd i le distaw, preifat i gael sgwrs gyda chi am berthnasoedd, iechyd rhyw a sut i ddefnyddio condoms. Byddant yn fodlon ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych am eich perthnasoedd neu'ch iechyd rhywiol, ac yn rhoi manylion cysylltu rhywun sy'n gallu'ch helpu. Bydd hyn yn cymryd tua 20-30 munud.

Bydd rhif unigryw ar eich Cerdyn-C. Mae hwn yn ein helpu ni i gofnodi faint o bobl ifanc sy'n defnyddio'r cynllun. Pan fyddwch wedi derbyn Cerdyn-C byddwch yn gallu cael condoms trwy ddangos eich cerdyn unrhyw le yng Nghymru sy'n arddangos arwydd Cerdyn-C.

Os nad oes cerdyn gyda chi, neu os ydych wedi colli'r cerdyn, fyddwch chi ddim yn gallu cael unrhyw gondom nes i chi ailgofrestru neu ddod o hyd i'ch cerdyn.

Safleoedd Cofrestru Cerdyn-C

Gallwch gofrestru i gael cerdyn-c (c-card) gan unrhyw nyrs ysgol neu weithiwr iechyd ym Mhowys - ewch i un o'u sesiynau taro heibio i gael rhagor o wybodaeth.

Neu ewch i'ch clwb ieuenctid lleol  i gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu