1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Gweithwraig fwyd yn cael ei gwahardd rhag rhedeg busnes bwyd

Image cynrychioli Gweithwraig fwyd yn cael ei gwahardd rhag rhedeg busnes bwyd
11 Rhagfyr 2017 

Image of a dirty griddleMae gweithredydd bwyd wedi cael ei gwahardd rhag rhedeg busnes bwyd yn dilyn llu o droseddau hylendid bwyd.

Ymddangosodd Mary Jean Felstead, a fu'n rhedeg Jeans Café yng nghilfan Neuadd-Ddu ger Llangurig, o flaen Llys yr Ynadon Llandrindod ar 6 Rhagfyr 2017. Tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor oedd yn arwain yr erlyniaeth.

Plediodd Mrs Felstead yn euog i bum trosedd hylendid bwyd gan gynnwys:

• Methu â chadw'r adeilad mewn cyflwr glân
• Methu sicrhau glanhau taclau cegin, gosodiadau ac offer a oedd yn cael eu defnyddio gyda bwyd yn effeithiol, a'u diheintio lle bo angen
• Gwerthu bwyd ar y farchnad nad oedd yn ddiogel, yn yr ystyr bod y bwyd wedi mynd heibio i'w ddyddiad 'defnyddio erbyn' neu fod y bwyd yn llwydni i gyd
• Methu â gweithredu a chynnal gweithdrefnau parhaol ar egwyddorion Dadansoddi Peryglon a Rheolbwyntiau Critigol (HACCP)
• Methu cael gwared ar wastraff bwyd a oedd wedi casglu a chronni yn y gegin.

Clywodd yr ynadon fod swyddogion iechyd yr amgylchedd wedi cynnal arolygiad cyffredinol o'r busnes ym mis Mawrth 2017. Yno, darganfuant fod y lle'n fudr a bod ysbwriel yn casglu yn y gegin. Gwelsant arferion trin bwyd gwael a diffyg gweithdrefnau diogelwch bwyd. Hefyd roedd bwyd a oedd wedi llwydo a mynd heibio i'r dyddiad defnyddio erbyn.

Cafodd Mrs Felstead ddirwy o £120 am bob trosedd gan y llys, sef cyfanswm o £600. Hefyd rhoddodd y llys orchymyn iddi dalu tâl ychwanegol o £30 a £750 o gostau gan wneud y cyfanswm yn £1,380.

Mae Tîm Iechyd yr Amgylchedd wedi erlyn Mrs Felstead cyn hyn am droseddau hylendid bwyd tebyg. O ganlyniad rhoddodd y cyngor Orchymyn Gwahardd Hylendid sydd yn ei rhwystro rhag rhedeg busnes bwyd eto.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "Mae'r cyhoedd yn ymddiried mewn gweithredwyr bwyd ac yn eu disgwyl i gydymffurfio â'r gyfraith hylendid bwyd. Maent hefyd yn eu disgwyl iddynt gymryd camau addas i sicrhau bod y bwyd maent yn ei weini'n ddiogel.

"Yn yr achos hwn methodd y gweithredydd bwyd â chydymffurfio â safonau hylendid bwyd dro ar ôl tro. Dyna pam mae'r llys wedi rhoi gorchymyn gwahardd a fydd yn sicrhau na fydd yn cael rhedeg busnes bwyd eto.

"Hoffem atgoffa'r cyhoedd ei bod yn bwysig gwirio Sgôr Hylendid Bwyd busnesau cyn dewis bwyta allan."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu