Y tywydd yn cael effaith ar y sir a gwasanaethau'r cyngor

Image of fields covered in snow
11 Rhagfyr 2017 

Image of fields covered in snow

Mae trigolion Powys yn cael eu rhybuddio gan y cyngor sir bod eira'r penwythnos yn parhau i achosi trafferthion ar draws y sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn parhau i brofi galw mawr am ei wasanaethau oherwydd y cwymp sylweddol o eira dros y penwythnos sy'n effeithio ar Bowys gyfan.

Er y gellir teithio ar hyd y mwyafrif helaeth o'n brif ffyrdd gyda gofal erbyn hyn, diolch i fflyd graeanu'r cyngor sydd wedi bod yn gweithio heb stop, rydym yn dal i weithio ar rai o'r ffyrdd 'B' ar dir uwch ond dylid gallu teithio arnynt erbyn diwedd y prynhawn

Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i glirio'r eira cyn gynted ag y bo modd, mae'r cyngor yn cynghori'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yn y sir i barhau i fod yn wyliadwrus ac i gynllunio ymlaen llaw tra bo'r tywydd garw presennol yn parhau.

Mae'r eira hefyd wedi effeithio ar wasanaethau'r cyngor gan gynnwys ysgolion, casgliadau gwastraff ac ailgylchu a llyfrgelloedd.

Mae nifer o ysgolion ar gau eto yfory, dydd Mawrth 12 Rhagfyr. Gofynnir i rieni wirio system rybudd cau ysgolion y cyngor i weld a yw ysgol eu plentyn ar agor yfory wrth i benderfyniadau gael eu wneud gan ysgolion unigol.

Bydd rhai cludiant ysgol yn gweithredu a bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud yn lleol gan ddarparwyr cludiant. Os yw'ch ysgol ar agor, gwiriwch â hwy yn uniongyrchol am drefniadau cludiant.

Cafodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu dydd Llun eu canslo ac mae'r casgliadau ar gyfer yfory (dydd Mawrth) hefyd wedi cael eu canslo oherwydd cyflwr y ffyrdd.  Bydd staff casglu gwastraff ac ailgylchu yn helpu i glirio'r eira o ffyrdd y sir.  Bydd casgliadau dydd Mercher yn cael eu hadolygu yfory a bydd penderfyniad yn cael ei wneud os gellir gwneud y casgliadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu